Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Amerikansk instituts model: Smitten vil eksplodere i Danmark

BLOG. Et amerikansk institut og et amerikansk, uafhængigt projekt har begge dystre forudsigelser om smittens udvikling i Danmark. Coronabloggeren Christian Heebøll-Nielsens egen model giver også voldsomme tal. "Hvis vi intet foretager os og bare kører videre, som vi gør nu, så må vi forvente en tidobling af antallet af døde. Vi må med andre ord forvente, at regering og myndigheder inden alt for længe vil stramme garnet markant," skriver han.

Christian Heebøll-Nielsen er farmaceut og har erfaring fra både undervisning og forskning på universitetet og fra en karriere indenfor markedsføring i både healthcare industrien og på reklamebureauer.

For tiden er han selvstændig konsultent og rådgiver firmaer med markedsføring indenfor life-science.

Han er 48 år gammel og gift med Annette, der er intensivsygeplejerske.  

Det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at vi står overfor en ny bølge med covidsmitte. Allerede nu ser vi tal for smittede, der matcher hvad vi så i foråret.

Så lad os starte med at slå noget fast. Nej, der er endnu ikke ligeså mange smittede, som der var tilbage i marts/april. Man kan nemlig ikke nøjes med at kigge på antallet af positive test. Man er også nødt til at se på, hvor mange der er testet, og hvor stor procenten af positive test er.

Den amerikanske datascientist Youyang Gu har udviklet en metode til at estimere det sande antal smittede. Hvis man benytter den, vil man se, at der tilbage i april, da det hele toppede, formentlig var i nærheden af 3.000 dagligt smittede. Samme formel siger, at der i dag er tæt på 3.000.

Formlen er ikke eksakt videnskab, men et bud på, hvad sammenhængen mellem positive test og positivprocenten kan være. Og jeg skal være ærlig at tilstå, at jeg mistænker, at den skyder over målet. Den tager nemlig ikke i betragtning hvor mange test, vi foretager. Så når vi i dag foretager over 30.000 test dagligt, virker det ikke realistisk, at vi kun skulle finde under 10 procent af de egentlig smittede. Givet er det dog, at vi slet ikke finder alle. Og især vil mange gå rundt uden klare symptomer, men kan stadig smitte. Og det er et af de helt store problemer, der gør, at vi ser sådan en stigning, som vi oplever nu.

Hvad kan vi forvente i Danmark?

Og så er vi ved det, denne blog egentlig skal handle om. Hvad er det, vi står overfor, og hvad skal vi forvente, der skal ske?

Vi har tidligere beskæftiget os med de modeller, som Seruminstituttet udarbejdede i forbindelse med genåbningen. Her beregnede man, at de genåbningstiltag, som vi har iværksat, ville føre til, at det, der nu kendes som kontakttallet R, ville stige til ca 1,4.

Svagheden i modellen, som vi også har kritiseret er, at den ikke rigtig forholdt sig til, hvilket niveau af smitte vi startede på. Men det ser ud til, at forudsigelsen om kontakttallet holder ret godt stik. Vi ligger i dag på ca. 1,3-1,5.

Vi kan oversætte kontakttallet til en procentvis, daglig stigning. Og i det interval vil det svare til daglige stigninger på fem-ni procent. Og her taler vi altså eksponentiel vækst. Eksponentiel vækst kan være svært at få hovedet omkring. Det er et meget abstrakt begreb, og tallene kan hurtigt blive så store, at man løber sur i det. Men lad os tage et eksempel. 15. september var der 419 positive test. Hvis vi tager den lave daglige stigning og antager, at den er konstant i en måned, så vil vi efter den måned have 1.800 positive test dagligt. Og for at vise, hvor følsomt det hele er, så ville vi med den høje stigning på ni procent ramme over 5.000 daglige positive test.

Det er dog ikke så nemt, at man bare kan tage et tal og så fremskrive begivenhederne. Der er mange ting i spil. Vores adfærd, brug af masker, ja sågar vejret og hvor meget, vi opholder os inden døre. Og det sidste er faktisk centralt for, hvorfor vi ikke bør blive overraskede over, at vi ser en stigning.

Dystre tal om Danmark fra USA

Der er mange, der beskæftiger sig med at forudsige, hvordan tingene vil udvikle sig. Her skal vi kigge på to af de mest anerkendte, nemlig amerikanske Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE), som er dem, det Hvide Hus ofte kigger til, og det uafhængige projekt Covid Projections, hvor blandt andre føromtalte Youyang Gu er involveret. Begge har helt naturligt primært fokus på USA, men kigger også på resten af verden. 

Og begge har også kigget på Danmark. De adskiller sig ved, at IMHE kigger på forskellige scenarier. Blandt andet, om vi vil øge vores brug af masker, og om vi vil lette på restriktionerne. Covid projections arbejder ikke med scenarier, men kigger kun på det mest sandsynlige. Begge er enige om, at vi vil se en stigning. Men så hører enigheden også op. IMHE forventer, at vi vil se en eksplosion i smitte og vil nå op på næsten 15.000 daglige smittede omkring 1. december. Covid projections forudsiger kun til 1. november. Her rammer de 3.000 daglige smittede. Til sammenligning ligger IMHE 1. november på 1.500 daglige smittede. Altså kun det halve.

Men det betyder for begges vedkommende, at de forudsiger en meget hurtig stigning, som vil nå en top. Og man kan faktisk analysere sig frem til, at i hvert fald IMHE forventer, at vi vil have en R værdi omkring 1,3 helt frem til 1. december. Det vil betyde, at mere end 300.000 skal smittes indtil da. Formentlig dobbelt så mange, som vi så i foråret. Og begge forudsiger også, at vi vil se en stigning i antallet af døde. IMHE er mest specifikke og rammer 4.400 1. januar 2021. Altså næsten 10 gange så mange som hidtil. Vi vil med andre ord til den tid have indhentet Sverige, som nøjes med at fordoble det hidtidige antal døde.

Ikke en prognose, men en fremskrivning af data

Jeg har også selv forsøgt mig med modeller, som det er blevet en vane her under epidemien. Og selvom jeg når frem til et lidt anderledes forløb end de to andre, ligner mine tal meget godt. Jeg forudser, at vi rammer toppen i februar, og at vi i hele forløbet skal forvente, at op imod 1,3 millioner smittes. Hermed rammer jeg et tal for døde, der matcher IMHE ganske godt. Det er vigtigt at huske, at modeller ikke er prognoser. Det er en analyse af, hvordan tallene ser ud i dag og så en alt andet lige fremskrivning af data. Og det holder sjældent vand, for meget kan nå at ændre sig. Vi så det i første bølge, hvor regeringens indgreb havde en klar effekt og var med til at bremse udbredningen af smitte.

Så det er, hvor vi står i dag. Hvis vi intet foretager os og bare kører videre, som vi gør nu, så må vi forvente en tidobling af antallet af døde. Og at en meget stor del af os skal igennem en sygdom, hvis senfølger vi stadig ikke kender særlig godt. Og jeg tør godt love, at det også vil få helt konkrete, økonomiske konsekvenser. Vi må med andre ord forvente, at regering og myndigheder inden alt for længe vil stramme garnet markant. I første omgang vil man afvente resultatet af de nylige stramninger, men det store spørgsmål er, om man har tid til at vente så længe.

For som sagt, eksponentiel vækst er ikke at spøge med, og tingene kan hurtigt komme ud af kontrol.

 

 

Tags: corona, coronablog

Del artikler