Coronabloggen: Debatten om flokimmunitet er blusset op igen

BLOG. På det seneste har der været ny forskning og meningstilkendegivelser, der hævder, at grænsen for flokimmunitet kan ligge betydeligt lavere end de 60 procent, man regner med, skriver Christian Heibøll-Nielsen. Det har fået debattenom flokimmunitet  til at blusse op igen. 

Christian Heebøll-Nielsen er farmaceut og har erfaring fra både undervisning og forskning på universitetet og fra en karriere indenfor markedsføring i både healthcare industrien og på reklamebureauer.

For tiden er han selvstændig konsultent og rådgiver firmaer med markedsføring indenfor life-science.

Han er 48 år gammel og gift med Annette, der er intensivsygeplejerske.  

I foråret havde vi snakken om, hvor vidt opnåelse af den såkaldte flok immunitet var en mulig strategi igennem coronakrisen. Flokimmunitet er et begreb, som egentlig stammer fra vacciner. Her angiver det den andel af befolkningen, der skal vaccineres, for at befolkningen er beskyttet mod en sygdom. Og man regner grænsen for flokimmunitet ud ud fra kendskab til den nok så kendte R0 værdi (kontakttallet). Det vil sige, at for mæslinger, hvor R0 ligger et sted mellem 12 og 18, skal 92-94 procent af befolkningen vaccineres for at opnå flokimmunitet. Formlen hedder 1-1/R0. Man har dermed også kunnet estimere, at grænsen for opnåelse af flokimmunitet for COVID-19 ligger et sted i nærheden af 60 procent. Princippet er, at der sker en udtømning af dem, der er tilgængelige for virus, hvorfor den efterhånden vil dø ud.

På det seneste har der været en opblussen af ny forskning og meningstilkendegivelser i al almindelighed, der hævder, at grænsen for flokimmunitet kan ligge betydeligt lavere. Ganske interessant er diskussionen efterhånden blevet ganske politisk. Og derfor har vi set flere eksempler på, at man ikke vil publicere artikler, der hævder, at grænsen er lavere[1]. Argumentet er, at den debat risikerer at skade kampen mod COVID og føre til større sløseri og eftergivenhed, når vi nu alligevel snart har flokimmunitet.

Forklaringerne på den mulige lavere grænse for flokimmunitet er mange. Bl.a. skal nævnes, at der tilsyneladende er en større heterogenicitet i befolkningen. Det vil sige, at nogle har meget større risiko for at blive smittet end andre, og når først de har været smittet, så er den reelle R0 pludselig lavere. Og dermed opnås flokimmunitet tidligere[2]. Andre hævder, at når vi pludselig ser, at smitten i Europa har toppet, så må det logisk følge, at det skyldes, at vi reelt har nået et niveau af smitte, der giver os flokimmunitet[3]. Yderligere hævder andre, at fænomenet med superspreder events, som vi tidligere har kigget på, også har som konsekvens, at grænsen må være lavere. Det er den fordi, at hvis vi kan begrænse superspreder events svarer det til, at vi reducere mængden af succeptiples - altså dem, der kan smittes.

Så hvad skal vi tro? Nærmer vi os virkelig niveauet for flokimmunitet, eller er det bare et fjollet håb? Hvis vi kigger lidt rundt i verden, har vi efterhånden set en del målinger af niveauet af serokonvertering i forskellige lande. Altså hvor mange, der har opnået antistoffer efter at have været smittet. I Spanien har man vist, at ca fem procent af befolkningen har udviklet antistoffer, men med meget stor variation mellem landsdelene. Og i Geneve var det tilsvarende tal ti procent. Geneve var det hårdest ramte område i Schweitz. Svenskerne har præsteret et væld af forskellige tal. Igen et udtryk for den politiske betydning. Men efter at sundhedsmyndighederne havde meldt ud, at man forventede 40 procent smitte i Stockholm i starten af maj, viste et studie, at kun lidt over syv procent i Stockholm havde udviklet antistoffer. Senere har det private selskab målt, at 14,5 procent havde antistoffer. Her skal man dog have i erindring, at der er et vist bias i selektionen, når folk frivilligt deltager i sådan et studie. Men under alle omstændigheder er der lang vej til flokimmunitet.

En anden ting, som det er værd at have i erindring er, at alle de publikationer, der hævder, at grænsen ligger lavere, har en tendens til at glemme, at de fleste lande fortsat har indført forskellige lockdownrestriktioner. Og det er formentlig dem, der er hovedårsagen til, at smitten er på retur, og ikke at der er opnået flokimmunitet. Vi kan også kigge lidt hjemad. I Region Midtjylland har man undersøgt alle ansatte i hospitalsvæsnet. 3,4 procent havde antistoffer. Men kigger man kun på de ansatte på akutafdelingerne, ja så var tallet 30 procent. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt og kalder på en heftig selvransagelse blandt de ansvarlige for regionen. For vi har ikke set tilsvarende noget andet sted i Danmark. I udlandet har vi, men vi vil gerne være bedre end det. Og 30 procent er gigantisk højt. Og det er et kæmpe svigt af de ansatte.

Tilsvarende har vi også set, der i hårdt ramte områder som Ischgl og Bergamo er konstateret op i mod 50 procent smittede. Altså et niveau, der nærmer sig den teoretiske grænse for flokimmunitet. Der har også på det seneste været røster fremme om, at tidligere smitte med andre coronavira, eg. de almindeligt forekommende forkølelsesvira, kunne give beskyttelse igennem T-celle medieret immunitet. Desværre har helt ny forskning vist, at immunitet mod andre forkølelsesvira ikke beskytter mod COVID[4]. Og det har dermed i nogen grad afkræftet hypotesen om t-celle immunitet. Det er stadig muligt, at t-celler, der genkender coronavirus, kan betyde et mildere forløb, men vi mangler stadig svar fra forskningen.

Sammenfattende må vi derfor konkludere, at nej, der er ikke noget der tyder på, at vi har nogen genveje til at opnå flokimmunitet. Og opnåelsen af flokimmunitet vil stadig komme med en pris. Et enormt antal smittede og deraf følgende hospitalsindlæggelser og dødsfald.

  1. Gomes MGM, Corder RM, King JG, Langwig KE, Souto-Maior C, Carneiro J, Goncalves G, Penha-Goncalves C, Ferreira MU, Aguas R (2020) Individual variation in susceptibility or exposure to SARS-CoV-2 lowers the herd immunity threshold. medRxiv 2020.04.27.20081893
  2. Brennan P V, Brennan LP (2020) Susceptibility-adjusted herd immunity threshold model and potential R0 distribution fitting the observed Covid-19 data in Stockholm fitting the observed COVID-19 data in Stockholm. medRxiv 2020.05.19.20104596
  3. Okell LC, Verity R, Watson OJ, et al (2020) Have deaths from COVID-19 in Europe plateaued due to herd immunity? Lancet 395:e110–e111
  4. Miyara M, Sterlin D, Anna F, et al (2020) Pre-COVID-19 humoral immunity to common coronaviruses does not confer cross-protection against SARS-CoV-2. medRxiv 2020.08.14.20173393


 

 

Nyeste tal og nyheder om corona:

Tags: corona, coronablog

Like eller del denne artikel