Nu anbefales mundbind ved patientkørsel i hele landet - i Midtjylland er det et krav

Efter dialog med Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler Kommunernes Landsforening, KL og Danske Regioner nu, at alle passagerer i sygetransporter og den visiterede FlexTrafik bruger mundbind under kørslen.

Anbefalingen om brug af mundbind gælder fra dags dato. Kommunerne og regionerne vil nu gå i dialog med trafikselskaberne med henblik på at aftale udlevering af mundbind. Det forventes, at passagererne kan få tilbudt mundbind fra slutningen af næste uge.

I hele Region Midtjylland er det ikke bare en anbefaling. Det er et krav.

Fra i dag skal både passagerer og chauffører ved al siddende patientkørsel i regionen bære mundbind. Patientkørslen varetages af Midttrafik i regi af flextrafik. Borgere, der ikke er syge, men bestiller en tur med flextrafik skal derfor også bære mundbind.

Kravet om mundbind skal gælder i alle regionens 19 kommuner og for både chauffører og patienter ved al siddende patientkørsel.

Dermed udvides det krav, som blev indført den 12. august af Sundheds- og ældreministeriet, fra kun at gælde i de hårdest ramte midtjyske kommuner Aarhus, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Horsens til at gælde i hele regionen og til også at gælde chaufførerne.

"Borgere, der har brug for patientkørsel, er jo netop på vej til og fra sygehuset, fordi de er syge, og mange kan derfor være særligt udsatte. Vi indfører nu mundbind for alle for at begrænse smitterisikoen og sikre størst mulig tryghed for både passagerer og chauffører på tværs af hele regionen," siger Henning Voss, der er direktør for Præhospitalet.

Ligesom i den kollektive trafik er det patienternes eget ansvar at anskaffe og iføre sig mundbind, men både hospitaler og chauffører har mulighed for at tilbyde et gratis mundbind, hvis patienten ikke selv har fået skaffet ét.

Der gælder nogle undtagelser for passagerer, der har vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau eller fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, samt børn under 12.

Der gælder også undtagelser for chauffører, hvis de har vejrtrækningsbesvær eller hvis det kan påvirke trafiksikkerheden, f.eks. hvis mundbindet på nogen måde mindsker muligheden for at køre bilen.

Tags: corona, mundbind

Like eller del denne artikel