Han skal skabe ro på kriseramt afdeling: "Det er ikke et drømmejob"

De seneste måneder har flere medarbejdere sagt op, og for en måned siden skrev 87 medarbejdere fra forskellige personalegrupper på afsnittet et bekymringsbrev til hospitalsledelsen over den daværende afdelingsledelse.

"Vi må understrege, at vi fortsat oplever en ledelse, der mangler overblik, visioner og ambitioner. Vi mangler en tydelig strategi og en fremadrettet plan for, hvorledes afdelingen kan generhverve gode kompetencer og opnå en høj faglighed og et tilfredsstillende uddannelsesniveau til de yngre kolleger," hed det bl.a. i skrivelsen.

Siden har ledelsen nu forladt afdelingen, og Jens Peter Nielsen bliver konstitueret ledende overlæge på Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg.

Jens Peter Nielsen har været overlæge i Børn og Unge i knap 26 år og arbejder i afdelingens Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte.Han er derudover uddannelseskoordinerende overlæge på tværs af Hospitalsenhed Midt med ansvar for yngre lægers uddannelse.

"Min opgave bliver todelt. Jeg skal medvirke til at skabe en god afdeling med et godt renommé og sikre et godt grundlag at starte på for en ny permanent afdelingsledelse. Det er ikke et ønskejob, men med den ballast, jeg har, og den opbakning, jeg møder, er det svært ikke at byde ind," siger Jens Peter Nielsen.

Hospitalsledelsen har besluttet at konstituere i stillingen efter, atden tidligere ledende overlæge samt oversygeplejerske efter uroen på afdelingen valgte at søge nye jobs.

Hospitalsledelsen har de seneste to uger mødtes med speciallæger, funktionsledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at drøfte den fremtidigel edelsesstruktur i afdelingen. På baggrund af den dialog har Jens Peter Nielsen sagt ja til opgaven.

Jens Peter Nielsen vurderer, at dialogen om, hvordan afdelingen kommer videre, har været god.

"Fortid er fortid. Vi har genoptaget dialogen sammen medhospitalsledelsen. Det er en præmis for den ledende overlæge, at man kan samarbejde både internt i afdelingen og med hospitalsledelsen, og det, mener jeg, er muligt nu," siger Jens Peter Nielsen.

Jens Peter Nielsen er 67 år, gift og er både far og bedstefar. Han er opvokset i og bor i Viborg.

Jens Peter er konstitueret frem til udgangen af maj 2021.

Hospitalsledelsen er fortsat i overvejelse og dialog med afdelingenom besættelse af oversygeplejerske-stillingen på kort sigt.

 

 

Relaterede artikler

"Det er med beklagelse, at vi skal sige farvel til Jette, som sammen med sin oversygeplejerskekollega har arbejdet for at skabe et godt miljø og struktur i Børn og Unge i dialog med personalet," var lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen citeret for i en pressemeddelelse, der blev sendt ud fredag aften.
Nyheder | Mandag, 18. maj 2020 10:43
Dønningerne efter fyringen af den ledende overlæge Ulrich Fredberg har endnu ikke lagt sig, før h...

 

Anders Kühnau til venstre. Ulrich Fredberg til højre.
Nyheder | Onsdag, 20. maj 2020 07:59
Formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, vil efter fyringen af den ledende overlæge Ulrich...

 

Like eller del denne artikel