Ældre og sårbare får tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse

Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme end coronavirus, og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

Regeringen har sammen med et enigt Folketing besluttet en bred indsats om vaccination af ældre, sårbare grupper og sundhedspersonale. Den skal sikre, at færre af de mest sårbare patienter rammes af en alvorlig infektionssygdom som f.eks. alvorlig pneumokoksygdom, der kan medføre lungebetændelse og i særlige tilfælde blodforgiftning og hjernehindebetændelse.

Hyppigste årsag til lungebetændelse

Hvert år bliver omkring 48.000 danskere indlagt med lungebetændelse - langt størstedelen af dem er personer over 65 år. Pneumokokker er den hyppigste enkeltstående årsag til lungebetændelser, så på kort sigt vil bred vaccination af de ældre dermed kunne lette presset på de danske sygehuse i forbindelse med corona-epidemien, da færre vil blive indlagt. 

Pneumokokker er det danske navn for bakteriearten Streptococcus pneumoniae.

Der findes to forskellige pneumokok-vacciner på det danske marked:

1. Den ene pneumokok-vaccine, som indeholder 13 forskellige typer af de pneumokok-bakterier, som kan resultere i en pneumokoksygdom som f.eks. lungebetændelse. Også kaldet den 13-valente pneumokok-vaccine.

2. Den anden pneumokok-vaccine, som indeholder 23 forskellige typer af de pneumokok-bakterier, der kan medføre en pneumokoksygdom som f.eks. hjernehindebetændelse. Også kaldet den 23-valente pneumokok-vaccine.

Begge vacciner virker ved at stimulere antistofproduktionen. Men vaccinen mod de 13-valente giver en mere langvarig beskyttelse.

Vaccinationerne beskytter heller ikke helt mod de samme sygdomme:

Vaccinen mod de 23 streptokokker beskytter mod flere bakteriearter i pneumokokfamilien, men kun mod de alvorlige invasive pneumokoksygdomme, hvilket vil sige bakterielle pneumokoksygdomme, hvor bakterierne har invaderet kroppen som ved f.eks. hjernehindebetændelse, blodforgiftning samt pneumokok-inficeringer af led og bughule. Vaccinen har vist at forebygge cirka tre ud af fire tilfælde af invasive pneumokoksygdomme hos voksne. Men den har ikke en bevist beskyttende effekt mod lungebetændelse.

Vaccinen mod de 13 forskellige pneumokokker har vist at yde beskyttelse mod såvel de alvorlige invasive pneumokoksygdomme som mod lungebetændelse på grund af pneumokokinficering. Vaccinen yder 46 procent beskyttelse mod lungebetændelse forårsaget af de 13 forskellige pneumokokker, som den beskytter imod, og giver 75 procent beskyttelse mod de meget alvorlige invasive pneumokoksygdomme.

Til vaccination kan der vælges mellem en enkelt vaccination med vaccinen, som beskytter mod de 23 forskellige streptokokker eller i stedet en vaccination med vaccinen, der beskytter mod de 13 streptokokker efterfulgt af en vaccination med den, som beskytter mod de 23.

Almindelig influenza-vaccination anbefales til ældre, og mange risikofaktorer for influenzasygdom er de samme som for alvorlig pneumokoksygdom. Disse to vacciner kan gives samtidig.

Kilder: Sundhed.dk, sst.dkssi.dk  

Hvert år dør 200 danskere af en lungebetændelse, som udvikler sig til invasiv pneumokoksygdom - som eksempelvis kan være blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. 

Flere læger har længe ment, at vaccinen mod pneumokoksygdom burde være gratis for personer med kroniske sygdomme og personer over 65 år. Sidste efterår sagde Ole Hilberg, som er professor ved Syddansk Universitet og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, f.eks.:

"Man har indført vaccination mod lungebetændelse i børnevaccinationsprogrammet, fordi man også kan få meningitis og andre ting. Men det er paradoksalt, at man til vores svagelige ældre tilbyder vaccination mod influenza og ikke lungebetændelse. Man vaccinerer børnene, så hvorfor ikke også vaccinere de ældre," sagde han til Ritzau.

Var kun anbefalet til personer i særlige risikogrupper

Vaccinen er relativt effektiv og billig og kan gives sammen med influenza-vaccinationen.

Alligevel har Statens Serum Institut hidtil kun anbefalet den til personer i særlige risikogrupper – nærmere bestemt personer over 65, som lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjertesvigt eller type-1 diabetes. Men som led i arbejdet med at udbygge kapaciteten og aflaste sundhedsvæsenet, så det kan håndtere det øgede behov for behandling af patienter med COVID-19, bliver vaccinen altså snart gratis for alle, der er fyldt 65 år, og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.

I vaccinationspakken indgår også gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt øget tilslutning blandt risikogrupper og fortsættelse af gratis kighostevaccination til gravide.

Mål: Tre ud af fire ældre skal have dobbelt vaccination

De første vacciner vil blive leveret i løbet af april og skal tildeles de mest sårbare grupper. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse som f.eks. kronisk lungesygdom samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Til efteråret vil alle ældre over 65 år samt særlige risikogrupper også blive tilbudt vaccination mod pneumokokker.

En informationskampagne skal dertil sikre en så stor en tilslutning som muligt. Målet er at nå 75 procent tilslutning for både pneumokokvaccination og influenzavaccination, som WHO anbefaler for influenzavaccination til ældre på 65 år og derover. Det svarer til at øge tilslutningen med ca. 350.000 danskere.

Fundet vacciner på lagre

Da det tager relativt lang tid at producere en vaccine, og kapaciteten på produktion af vacciner er udnyttet til fulde, kan man ikke uden videre råde over så mange flere vacciner.

Medicinalvirksomheden MSD skriver i en pressemeddelelse, at de har haft travlt med at finde vacciner fra lagre overalt i verden.

"Regeringens hurtige ageren har været helt afgørende for, at vi havde mulighed for at hente så mange vacciner hjem på rekordtid. Var vi blevet kontaktet bare en uge senere, kan jeg ikke love, at vi kunne have hentet så mange doser hjem til Danmark," siger Andreas Daugaard Jørgensen, der er administrerende direktør for MSD Danmark og Island.

Vaccinationerne vil bl.a. kunne fås hos egen læge.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) opfordrer kommunerne til i endnu højere grad at gøre en indsats for, at beboere på plejehjem og lign. kan blive vaccineret, hvor de bor, da de er i risikogruppe og kan have svært ved at komme til en klinik.

 

Relaterede artikler:

Tags: pneumokok-vaccine, corona

Like eller del denne artikel