”Det er dejligt at kunne komme med en positiv nyhed op til kvindernes kampdag 8. marts om, at ligestilling blandt overlæger på hospitalerne har det godt: Vi er i dag stort set lige mange mænd og kvinder, og vi tjener stort set det samme”, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Antal kvinder blandt ledende overlæger fordoblet på 10 år

I dag er 45 procent af overlægerne kvinder. Og ser man alene på andelen af ledende overlæger er tallet 40,6 procent. Her er sket en fordobling på ti år. For ti år siden var tallet 21,4 procent.

Også hvad angår løn er ligestillingen også slået igennem blandt overlægerne. Hvor lønforskellen på mænd og kvinder i lederjob i Danmark i gennemsnit er på 17 procdnt, er forskellen under 1 procent hos de ledede overlæger.

Det viser nye tal fra Overlægeforeningen. 

”Det er dejligt at kunne komme med en positiv nyhed op til kvindernes kampdag 8. marts om, at ligestilling blandt overlæger på hospitalerne har det godt: Vi er i dag stort set lige mange mænd og kvinder, og vi tjener stort set det samme”, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

”Udviklingen matcher fuldstændig den, vi ser hos yngre læger og på medicinstudiet, hvor vi også bliver flere kvinder. Det glædelige er, at fordelingen slår igennem i ledelseslagene i takt med, at generationerne med flere kvinder får erfaring som læger. Det viser, at køn ikke afgør, hvem der bliver overlæge eller ledende overlæge – eller hvad man får i løn”, siger Lisbeth Lintz.

Lønforskellen på de mandlige og kvindelige overlæger var i december 2019 på 0,9 procent, mens den for gruppen af overlæger var på 3,9 procent. De små forskelle kan skyldes, at mænd typisk vælger mere vagttunge specialer og derfor får udbetalt flere vagttillæg o.l.

Til sammenligning viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at kvinder i gennemsnit tjener 12,8 procent mindre end mænd i Danmark, mens kvindelige ledere tjener 17,8 procent mindre end mandlige ledere (tallene er fra 2018).

Tags: ligestilling

Like eller del denne artikel