OUH-kirurg er allergisk over for desinficeringsvæske

Kirurgen, hvis hudlidelse er mistænkt for at være skyld i infektioner hos 44 patienter, er allergisk over for Klorhexidin. Det er det middel, læger og sygeplejersker bruger til at afspritte og desinficere hænderne med.

Det oplyser ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling O, Lonnie Froberg, til Fyens.dk.

I går ønskede hverken hun eller ledelsen på Odense Universitetshospital at oplyse, hvad hudlidelsen består i. Men siden er kirurgen blevet undersøgt, og det er blevet besluttet at oplyse offentligheden om resultatet.

Hospitalsdirektør Kim Brixen sagde i går til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at der er tale om en af hospitalets dygtigste kirurger, som har overholdt alle forskrifter for hygiejne forud for og under operationerne. Kirurgen har ikke været i hudkontakt med patienterne eller de redskaber, der er anvendt under operationerne.

Kirurgen er efterfølgende stoppet med at udføre hofteoperationer eller andre indgreb og varetager nu andet arbejde, hvor der ikke er infektionsrisiko.

Af de 44 af patienter, der har gennemgået hofteoperation og er blevet genindlagt med infektioner, er de seks døde. Infektionen kan i varierende omfang have haft betydning for dødsfaldene, idet der var tale om patienter med komplekse sygdomsforløb.

De 44 berørte patienter er fundet ved, at OUH har gennemgået 778 journaler, hvor den pågældende kirurg har været direkte involveret i operationen i perioden januar 2016 - til juli 2019.

OUH har siden foråret 2019 som noget nyt arbejdet med daglig kontrol og opfølgning af genindlæggelser og arbejder også med de landsdækkende nationale databaser, hvor man fører kontrol med behandlingskvaliteten. OUH vil ovenpå sagen vurdere, om der er grund til at ændre de nuværende procedurer for at minimere risikoen for infektioner yderligere.

 

Relateret artikel

Like eller del denne artikel