44 patienter har fået infektion – kirurgen havde hudsygdom

Ifølge Odense Universitetshospital er en kirurg blevet flyttet til andet arbejde, da der er mistanke om, at kirurgens hudsygdom kan have medført infektioner hos 44 patienter, der har fået hofteoperation. Operationerne er foregået i Odense og Svendborg. Seks patienter lever ikke længere. Kirurgen er dybt berørt af situationen.

De fleste af de 44 patienter har efterfølgende fået en ny hofte. En mindre del er blevet reopereret uden at have fået et nyt hofteled, hvilket betyder, at de har en nedsat gangfunktion. Ved gennemgangen af journalerne er det konstateret, at seks af patienterne ikke lever længere. Infektionen kan i varierende omfang have haft betydning, idet der var tale om patienter med komplekse sygdomsforløb.

Årsagen til det øgede antal infektioner er ukendt, men det kan muligvis føres tilbage til operationer foretaget af en kirurg med en kronisk hudlidelse. Hvilken hudsygdom der er tale om, ønsker hospitalet ikke at oplyse. I gennemgangen af patientjournalerne er den eneste fællesnævner, hospitalet har fundet i sagerne, været, at der har været tale om den pågældende kirurgs patienter.

Ifølge hospitalsdirektør Kim Brixen kender man ikke forklaringen, hvis det vitterlig er kirurgens hudsygdom, der har forårsaget infektion hos patienterne. Der er tale om en af hospitalets dygtigste kirurger, som har overholdt alle forskrifter for hygiejne forud for og under operationerne, siger Brixen. Kirurgen har ikke været i hudkontakt med patienterne eller de redskaber, der er anvendt under operationerne, og når han nu er trukket ud af operationsstuen er det af ren forsigtighed. Det er altafgørende for OUH, at der ikke er tvivl om patientsikkerheden, og derfor har OUH handlet med det samme, da man opdagede en mulig sammenhæng. Kirurgen er efterfølgende stoppet med at udføre hofteoperationer eller andre indgreb og varetager nu andet arbejde, hvor der ikke er infektionsrisiko.

"Vi kan ikke endegyldigt sige, at lægens hudlidelse er skyld i infektionerne, men der er en risiko, og den risiko kan vi ikke sidde overhørig. Derfor har vi taget beslutningen om at flytte kirurgen til andre opgaver," siger ledende overlæge på afdeling O, Lonnie Froberg.

Det har ikke været åbenlyst, at der var et øget antal patienter, der havde fået en infektion på afdeling O. Det er først, da man sammenholder genindlæggelser med andre data, at der viser sig, at der er øget forekomst af infektioner, der kan have relation til den pågældende læge på afd. O.

"Kirurgen er en af vores dygtigste og mest erfarne kirurger. Det betyder, at han har opereret de mest syge patienter med de mest komplicerede indgreb, som også i forvejen har den højeste infektionsrisiko. Infektionerne har vist sig på forskellige tidspunkter i forløbene, og operationerne er foretaget såvel i Odense som i Svendborg, De faktorer har gjort det svært at opdage den øgede infektionshyppighed," siger Lonnie Froberg.

Hospitalet har kontaktet alle de berørte patienter, og givet dem information om, hvordan de kan søge erstatning, og ifølge Lonnie Froberg er patienterne både berørt på egne og på kirurgens vegne. 

”De har følt sig trygge ved ham og synes, at han har været god i deres forløb, og han har også opereret rigtig mange patienter, hvor der intet er sket,” siger hun.

Kirurgen selv er også dybt berørt af situationen.

”Det ville alle nok være. Der er jo ikke nogen, der frivilligt udsætter andre for en ekstra operation eller komplikation. Vi er sat i verden for at lindre og helbrede, og derfor berører det han selvfølgelig lige så vel som det berører os alle sammen på afdelingen og hospitalet,” siger Lonnie Froberg.

Nyt system opdagede det

De 44 berørte patienter er fundet ved, at OUH har gennemgået 778 journaler, hvor den pågældende kirurg har været direkte involveret i operationen i perioden januar 2016 - til juli 2019.

OUH har siden foråret 2019 som noget nyt arbejdet med daglig kontrol og opfølgning af genindlæggelser og arbejder også med de landsdækkende nationale databaser, hvor man fører kontrol med behandlingskvaliteten. OUH vil ovenpå sagen vurdere, om der er grund til at ændre de nuværende procedurer for at minimere risikoen for infektioner yderligere.

"44 patienter med en infektion er 44 for mange, og jeg skal være den første til at beklage overfor de patienter, der har været udsat for dette. Vi er i en proces, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre patientsikkerheden og tager læring af alle de hændelser, der sker. Jeg hæfter mig ved, at det netop er vores nye daglige overvågningssystem, der gjorde, at vi opdagede udsvinget i antallet af infektioner," siger lægelig direktør Kim Brixen.

De 44 patienter, der har haft en infektion, som kan have haft betydning for deres sygdomsforløb, er blevet kontaktet af en læge og har også pr. brev og fået vejledning i, hvordan de kan klage og søge erstatning. OUH har orienteret Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed om sagen.

 

 

Relateret artikel

Like eller del denne artikel