Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Mobning lægger flere kilo oven i overvægten

Mobning har stor indflydelse på, hvor meget børn, der har overvægt eller i fare for at udvikle det, tager på over en årrække.  

{snippet tunge}

Det viser et amerikansk studie, publiceret i Pediatric Obesity.

I sammenligning med børn med samme udgangspunkt, men som ikke oplever mobning af den grund, er der tale om 200 gram mere på om året. Og i løbet af 15 år er mobning eneansvarlig for op til tre kilo ekstra overvægt.

"Undersøgelsen understreger endnu engang den vigtige sammenhæng mellem børns trivsel og deres sundhed," siger overlæge og leder af Enheden for overvægtige børn og unge i Holbæk, Jens-Christian Holm.

"Vi ved, at mobning på grund af overvægt er udbredt, og vi kender de uheldige konsekvenser i form af ensomhed og dårlig kropsoplevelse. Og når forskningen igen og igen understreger, at mobning går ud over børns trivsel og sundhed, bliver det ret tydeligt, at vi som samfund svigter vores ansvar overfor børn og unge, når vi ikke fokuserer mere på mobning," siger han. 

Sammenhæng mellem mobning, vægtstigning og øget fedtmasse

I studiet, der er gennemført af forskere fra universitetet i Maryland, har man fulgt 110 børn i op til 15 år. I gennemsnit blev børnene fulgt i 8,5 år, var i gennemsnit 11 år, da studiet startede og enten selv overvægtig eller havde to overvægtige forældre.

Næsten halvdelen – eller 43 procent af deltagerne  – oplyste, at de havde oplevet mindst en episode af WBT (weight-based teasing). Af dem var  21 procent ikke overvægtige, mens 62 procent var.

Studiet viste, at de børn, der var udsat for den groveste mobning, tog 1/3 mere på, end de børn, der ikke var blevet mobbet. Desuden var der var en tæt sammenhæng mellem øgning i fedtmasse og mobning. Den samme gruppe, som tog mest på, havde således også en større stigning i fedtmasse på 91 procent i  forhold til de børn, der ikke blev mobbet.

Bekræfter danske tal

Den amerikanske undersøgelse bekræfter danske resultater. En undersøgelse, udført på Enheden for overvægtige børn og unge i Holbæk, som blev publiceret i Quality of Life Research i december 2017, underbygger de amerikanske fund og viser desuden, at det er muligt at hjælpe børn, der oplever modning på grund af overvægt.  

De danske forskere havde undersøgt, hvilken indflydelse behandling efter Holbækmodellen havde på børnenes psykosociale trivsel og livskvalitet. Studiet omfattede 1257 børn og unge med overvægt, som blev fulgt i op til to år. Studiet viste, at behandling øgede børnene og de unges psykosociale trivsel. Jo større vægttab, jo bedre trivsel. Men studiet viste også, at selv de børn, der ikke tabte sig, også rapporterede om bedre trivsel efter behandlingen.

"Vores undersøgelse viser, at mobning er et stort problem, som kan have katastrofale konsekvenser for børns trivsel," siger Jens-Christian Holm.

"Men ikke mindre vigtigt understreger vores tal, at det også er muligt at afhjælpe de psykiske følger af mobning på grund af vægt."

Mobning på grund af overvægt er svigt af børn og unge

Ifølge den Nationale Sundhedsprofil for 2018 har 51 procent danske voksne overvægt eller svær overvægt. Blandt de små børn er andelen fire-fem procent, blandt skolebørn 10-12 procent og blandt de unge 18-20 procent.

"Der er mange milepæle i børns udvikling. De skal lære at kravle, gå, tale, og hvis de mobbes på grund af overvægt i de år, hvor de skal udvikle deres psykosociale kompetencer, kan det udover overvægt i voksendommen få alvorlige følger for deres personlige udvikling og  trivsel," siger Jens-Christian Holm.

"Når vi ikke i højere grad sætter ind i forhold til forebyggelse  af mobning og styrker fokus på motion og kost i daginstitutioner og skoler, svigter vi som samfund," siger han.

Tags: overvægt

Del artikler