Bredt flertal sikrer national handleplan: Unge skal være røgfri i 2030

Alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti står bag en ny langtidssikret handleplan mod børn og unges rygning, der har til formål at sikre en røgfri generation i 2030. Planen blev præsenteret i dag, onsdag.

Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen kalder planen en "håndsrækning" til alle forældre, som er bekymrede for, om deres børn begynder at ryge. Og sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) kaldte det en måske ikke populær, men helt nødvendig plan for folkesundheden, da 40 børn og unge begynder at ryge hver dag, selv om vi ved, at rygning er den største dræber.

”Handleplanen skal effektivt sætte en stopper for, at børn og unge starter med at ryge, for hvis de fortsætter med at ryge som voksne, så ved vi, at næsten hver tredje af dem vil dø af det. Samtidig skaber rygning stor ulighed i sundhed. Nu sætter vi ind med massiv handling og gennemfører det, som i årevis har været på ønskelisten hos patientorganisationer og fagfolk”, siger Magnus Heunicke.

Handleplanen rummer en vifte af initiativer, som sammen med den prisstigning til 60 kroner for en pakke cigaretter, som blev besluttet i finansloven, forhåbentlig kan dæmme op for strømmen af nye, unge rygere, som faktisk vokser i øjeblikket.

Med aftalen bliver tobakken gemt væk i butikkerne, der bliver indført standardiseret emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter for at undgå, at de forskellige mærker og symboler tillægges særlige egenskaber eller knyttes til forbilleder mv. Indsatser som strengere straffe og skærpet reklameforbud skal også forebygge, at unge begynder at ryge. Samtidig skal forbud mod salg af e-cigaretvæsker med alle andre smage end tobak og mentol forhindre, at e-cigaretterne bliver en vej til nikotin og almindelige cigaretter for de unge. Der bliver sidste, men ikke mindst indført røgfri skoletid på folkeskoler og ungdomsuddannelser, hvor det forventes, at et forbud på specielt erhvervsskolerne vil batte. Her er næsten hver tredje ung ryger, mens det på gymnasierne er hver tiende.

”Med aftalen gør vi det hele på en gang, og det er med til at gøre Danmark til et foregangsland. Jeg er taknemmelig for den brede opbakning til aftalen blandt hovedparten af Folketingets partier,” siger Magnus Heunicke.

Lægeforeningen: Ambitiøs tobaksplan er vigtigt skridt 

Lægeforeningen er positive overfor handlingsplanen og især glad for udsigten til røgfri skoletid, neutrale cigaretpakker, at alle tobaks- og nikotinprodukter gemmes væk bag disken, og at e-cigaretter omfattes af reglerne for tobaksvarer.

”Det er fantastisk, at politikerne i dag har taget næste trin imod at nedbringe antallet af alvorlige kræfttilfælde og tobaksrelaterede dødsfald. For Lægeforeningen har det længe været en mærkesag, at alle tobaks- og nikotinprodukter skulle omfattes af samme regler, og vi glæder os særligt over resultatet,” siger formand Andreas Rudkjøbing, der fortæller, at røgfri fællesskaber i skoletiden med indførslen af røgfri skoletid i både folkeskoler og på alle ungdomsuddannelser har været et fokuspunkt for Lægeforeningen, fordi ni ud af ti unge starter med at ryge, før de er fyldt 20 år.

Der er også roser til bredden af handleplanen, der fokuserer på alle tobaks- og nikotinprodukter.

”Lovgivningen bør hele tiden følge med de nye produkter, der hele tiden kommer på markedet, så Lægeforeningen kommer fortsat til at holde et skarpt øje med udviklingen på området,” siger Andreas Rudkjøbing.

 


Her er aftalen, punkt for punkt

1. Tobak væk fra disken 


Børn og unge ikke skal kunne møde tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter på salgssteder eller gennem anden promovering. Derfor indføres krav om, at alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter skal være skjult på alle salgssteder, herunder på internettet, indtil en kunde konkret efterspørger dem. Dog opretholdes de nuværende undtagelser for fysiske butikker, der har specialiseret sig i hhv. salg af cigarer, piber og pibetobak og salg af e-cigaretter.

2. Skærpet reklameforbud

Reklameforbuddet for tobaksprodukter skærpes, så både direkte og indirekte reklame og sponsorering for tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter forbydes. Det betyder f.eks., at enhver form for uddeling af tobaksvarer, e-cigaretter, nikotinprodukter m.v. forbydes, ligesom uddeling af kuponer bliver forbudt. Der stilles samme krav til internetbutikker som til fysiske butikker.

Fysiske specialbutikker for e-cigaretter må heller ikke reklamere på salgsstedet og på facaden.

3. Neutrale pakker

Der skal indføres standardiserede pakker for alle tobaksvarer og e-cigaretter m.v., undtagen cigarer, pibetobak og piber. Standardiseringen indføres hurtigst muligt, idet der dog gives rimelig tid til omstilling af produktionsapparat hos producenterne og afvikling af varelager hos forhandlerne.

Standardiseringen indebærer, at producent- og produktnavn fremgår på en standardiseret måde, at logoer ikke må fremgå, og at emballagens farve m.v. standardiseres. Hvis Sundhedsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan den endvidere indebære yderligere sundhedsadvarsler særligt henvendt til unge.

4. Røgfri skoletid

Skoleelever skal ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, e- cigaretter eller nikotinprodukter i løbet af skoledagen – hverken på skolens område eller fra deres skolekammerater uden for skolens område. Derfor indføres krav om røgfri skoletid for elever på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler m.v., der har optag af børn og unge under 18 år.

Også alle uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser m.v., der har optag af børn og unge under 18 år, f.eks. erhvervsskoler og FGU-institutioner, skal omfattes af kravet om røgfri matrikel, som gymnasierne allerede er det i dag. 

For elever på skoler med kosttilbud (efterskoler m.v.) vil kravet gælde selve skoletiden, mens det overlades til lokal beslutning at fastsætte evt. regler for rygning i elevernes fritid uden for skolen.

Derudover opfordrer aftalepartierne til, at man lokalt træffer beslutning om at lade lærere og medarbejdere være omfattet af kravet.

5. Forbud mod smagsstoffer i tobak og e-cigaretter

Smage, der kan lokke børn og unge til at bruge tobaksvarer og e-cigaretter, skal forbydes. Der skal være forbud mod at sælge e–cigaretter, e-væsker og smagsstoffer til brug i e-cigaretter med kendetegnende aromaer andre end tobakssmag og mentolsmag.

Det samme skal gælde de tobaksvarer, herunder tyggetobak, der ikke i forvejen er omfattet af forbud mod kendetegnende aromaer. Dog undtages pibetobak og cigarer. Hermed gælder, at f.eks. tyggetobak kun må sælges med mentol- og tobakssmag.

6. Regulering af nikotinprodukter

Nikotinprodukter, herunder bl.a. de såkaldte ”nikotinposer”, omfattes af samme regulering som tobaksvarer, hvad angår reklameregler, aldersgrænse m.v., ligesom der skal advarselstekster på pakkerne på linje med dem, der findes på e-cigaretter. Nikotinprodukter omfattes ikke af forbuddet mod kendetegnende aromaer.

Aftalepartierne er enige om at følge udviklingen af forbruget af nikotinprodukterne og på baggrund heraf overveje yderligere regulering.

7. Styrket alderskontrol og strengere straf

Det er forbudt at sælge tobaksvarer og e-cigaretter m.v. til børn under 18 år. Aftalepartierne bakker op om alle initiativer, der kan være med til at sikre en effektiv håndhævelse af gældende aldersgrænse for salg af tobaksvarer og e-cigaretter m.v. Butikkerne skal tjekke ID, hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt kunden er over 18 år. Og vil man købe tobak m.v., må man være indstillet på at vise ID – også længe efter sin 18 års fødselsdag.

Aftalepartierne er enige om at holde øje med udviklingen og følge op på, om der er behov for yderligere tiltag for at sikre, at børn og unge under 18 år ikke har adgang til at købe tobaksvarer m.v.

De vejledende strafniveauer for salg af tobak eller alkohol til børn og unge under 18 er bøder på 10.000, 20.000 og 40.000 kr. henholdsvis første, anden og tredje gang aldersgrænsen overtrædes. Tredje gang kan der endvidere ske frakendelse af retten til at sælge tobak for en periode. Aftalepartierne er enige om, at bøden bør være på 25.000 kr. allerede ved første forseelse, derefter 40.000. Ved tredje overtrædelse skal forhandleren kunne frakendes retten til at sælge tobak i første omgang for seks måneder.

8. Vandpiber

Der skal være forbud mode aromaer i vandpibetobakken i lighed med e-cigaretter m.v. Ved overtrædelse af rygeloven i vandpibecafeerne vil det koste cafeerne 10.000 kr., første gang, de overtræder loven, 20.000 kr. anden gang og 40.000 kr. tredje gang.

9. Hjælp til rygestop

I dag skal kommunerne søge dispensation hos Lægemiddelstyrelsen, hvis de vil udlevere rygestopmedicin i forbindelse med kommunale rygestoptilbud. Det dispensationskrav bliver fjernet.

I den nyligt indgåede finanslov blev årligt afsat 10 mio. kr. til rygestopkurser og rygestopmedicin.

Like eller del denne artikel