- Kilde: OVerlægeforeningen

Overlæger bruger 4,5 time mindre på patienter end for seks år siden

Overlægerne på landets sygehuse tilbringer nu kun godt halvdelen af deres samlede arbejdstid på opgaver, der har med patienterne at gøre.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Overlægeforeningen har foretaget blandt 2.736 overlæger.

Siden 2011 og frem til i dag er overlægernes patientrelaterede arbejde faldet fra 64 pct. af arbejdstiden til 55 pct. i 2017. Det betyder, at hver overlæge i gennemsnit nu tilbringer 4,5 time mindre med patientarbejde hver uge. Til gengæld bruger lægerne mere tid på administrativt arbejde (13 pct. af tiden), forskning (7 pct.), konferencer (4 pct.) og især såkaldt hjemmearbejde, som dækker f.eks. e-mailbesvarelser (12 pct.). 

Der er stor forskel indenfor de forskellige specialer - f.eks. bruger psykiaterne kun 15, 8 timer om ugen på patientarbejde, mens det for medicinske specialer er 24,7 timer om ugen.

”Store dele af landet mangler speciallæger, og så nytter det ikke, at vi får mindre tid til kerneopgaven – at behandle patienterne. Det patientrelaterede arbejde bør fylde mere, for patienter har brug for at møde den højeste sundhedsfaglige ekspertise, der er på hospitalerne. Derfor skal vi arbejde for at få vendt denne udvikling,” siger Lisbeth Lintz, som blev valgt som formand for Overlægeforeningen i lørdags.

Ifølge Lisbeth Lintz skyldes udviklingen, at sundhedsvæsenet i stigende grad bliver styret og målstyret.

»Jeg synes, at der går for meget tid med at registrere og vil hellere bruge min tid på de syge patienter. Finde ud af, hvad de fejler og hvilken behandling, de skal have,« siger Lisbeth Lintz i en pressemeddelelse.

Hun afviser, at afskaffelsen af produktivitetskravet alene vil betyde, at lægerne får mere tid til patienterne.

Hos Danske Patienter fastslår direktør Morten Freil, at der er grund til at kigge kritisk på, hvad lægerne bruger deres tid på.

»Men man skal ikke lave en modstilling mellem kolde og varme hænder og sige, at kun den tid, lægen bruger med patienten, gavner patienten. Dokumentation og forskning er ikke bare det kolde og det onde, men kan hjælpe patienterne og højne kvaliteten,« siger han til Jyllands-Posten.

Voksende arbejdspres

Overlægeforeningens undersøgelse viser også, at arbejdspresset vokser. Næsten hver anden overlæge oplever, at de ikke kan nå deres opgaver, og at de ofte eller altid kommer bagud med deres arbejde. Og hver anden oplever, at arbejdet er blevet mere krævende.

”Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er blevet presset i løbet af de senere år. Det er også det, vi hører, når overlæger over hele landet offentligt siger fra og fortæller, at der er skåret så meget, at det også går ud over patienterne,” siger Lisbeth Lintz. 

Tags: Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, overlæger, Morten Freil

Like eller del denne artikel