Rapport på vej om Cochranes virke i Danmark

Sidste år satte daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby en evaluering i gang af Det Nordiske Cochrane Center, der dengang havde professor Peter Gøtzsche som øverste leder.

Det blev offentliggjort på et tidspunkt, hvor Peter Gøtzsche ugen forinden var blevet ekskluderet fra bestyrelsen i det internationale forskernetværk Cochrane – og på tidspunktet for centerets 25 års jubilæum.

Evalueringen foretages af det nationale forsknings- og analysecenter VIVE, hvor man forventer at færdiggøre rapporten til offentliggørelse, inden året er omme.

”Vi har stort set alle elementerne klar, men mangler at få samlet og skrevet den endelige rapport,” oplyser Pia Kürstein Kjellberg, der er forsknings- og analysechef for afdelingen VIVE Sundhed.

VIVE´s rapport skal danne grundlag for en politisk proces, der skal munde ud i en afgørelse om de fremtidige rammer for Det Nordiske Cochrane Center og størrelsen af den statslige støtte, som indtil videre lyder på 18 mio. kr. årligt.

Internationale eksperter med

Evalueringen bliver til ud fra armslængde-princippet – eller armslængde med armslængde på, som Pia Kürstein Kjellberg udtrykker det, idet Sundhedsministeriet har lagt evalueringen ud til VIVE, som igen har lagt den ud til et internationalt evalueringspanel nedsat til formålet.

Panelet består hver af seks danske og udenlandske eksperter, der er udpeget af Danmarks Frie Forskningsfonds råd for Samfund og Erhverv samt Sundhed og Sygdom. Evalueringspanelet skal udarbejde en evalueringsrapport for hhv. Det Nordiske Cochrane Center og Copenhagen Trial Unit, som er del af den samme overordnede finanslovsbevilling. Evalueringsrapporterne baseres på selv-evalueringer fra de to institutioner, supplerende VIVE analyser og et ’site visit’, hvor panelet har besøgt institutionerne i København.

Ikke fokus på personer

Forsknings- og analysechefen understeger, at opdraget for VIVE er at evaluere finanslovsbevillingen. Hertil har man valgt fire fokuspunkter – at se på omfanget af de to institutioners videnskabelige produktion og kvaliteten af den, at vurdere deres organisation og ledelse, at vurdere deres nationale og internationale samarbejdsrelationer samt at vurdere deres nytteværdi for samfundet. Hun fastslår, at det ikke er en del af opdraget at vurdere personer – som f.eks. Peter Gøtzsche – og hvordan de har forvaltet deres job, lige som man heller ikke ser på enkeltstående udgiftsposter.

 

LÆS MERE:

 

Like eller del denne artikel