Sundhedspolitisk Tidsskrift

Cochrane-direktør: Vi har været i vores største krise nogensinde

Det Nordiske Cochrane Center har været ude i sin største krise siden etableringen for 26 år siden. Det siger den nye direktør, Karsten Juhl Jørgensen, som dog er fortrøstningsfuld, i forhold til, at centret får lov at fortsætte sit virke.

Afgørelsen heraf er politisk og vil falde på baggrund af en evalueringsrapport, som den tidligere sundhedsminister bestilte sidste år. Rapporten bliver udarbejdet af det nationale forsknings- og analysecenter VIVE, hvor man oplyser, at rapporten forventes klar senest i december i år.

”Før rapporten er færdig, kender vi ikke rammerne for vores virke og kan derfor ikke sige noget om fremtidsplanerne endnu,” siger Karsten Juhl Jørgensen.

Lige nu kører centret derfor videre, som om intet var hændt – på samme måde som Copenhagen Trial Unit, der er del af den samme finanslovsbevilling på i alt knap 18 mio. kr. Begge institutioner holder til på Rigshospitalet, som administrerer bevillingen, men i øvrigt ikke har noget at skulle have sagt i forhold til de to institutioner.

Et godt samarbejde

Karsten Juhl Jørgensen slår fast, at Nordic Cochrane stadig er en del af det internationale Cochrane-samarbejde. Selv blev han valgt ind i bestyrelsen i januar i år og siger, at ”vi så godt, vi kan, forsøger at repræsentere Cochrane”, ligesom han understreger, at samarbejdet ikke har lidt under, at Peter Gøtzsche for et år siden blev ekskluderet som medlem af den internationale bestyrelse og som direktør for den nordiske arm af samarbejdet.

Eksklusionen fik Peter Gøtzsche til at proklamere, at han ville køre Nordic Cochrane videre, men trække det ud af det internationale Cochrane-samarbejde. Dette lykkedes dog ikke. I stedet overtog den hidtidige vicedirektør Karsten Juhl Jørgensen direktørposten og slår i dag fast, at centret med base i København stadig er en del af det internationale Cochrane, og han bakker samarbejdet fuldstændig op.

Ifølge Karsten Juhl Jørgensen er Peter Gøtzsche i dag fuldstændig ude af Nordic Cochrane, på nær at han har indvilget i at færdiggøre hjælpen til de ph.d-studerende, som han var vejleder for, da han blev afsat som direktør. I stedet har Peter Gøtzsche valgt at etablere et nyt Institut for Videnskabelig Frihed med midler fra en crowdfunding, som blev oprettet i marts i år og i dag er oppe på 230.000 kr. Et foretagende, som Karsten Juhl Jørgensen ikke ser som en potentiel konkurrent til Nordic Cochrane.

Renomméet skal rettes op

Indtil rapporten fra VIVE ligger klar, og politikerne på baggrund af den har afgjort, om og hvordan Nordic Cochrane skal fortsætte sit virke, gør Karsten Juhl og de øvrige medarbejdere hvad de kan for at reparere på den brist i renomméet, som centret led i den tumultariske periode, der kulminerede med den tidligere direktørs fritstilling.

”Vi har været ude i vores største krise, som også er blevet til en krise for Cochrane internationalt,” siger han og henviser til den udtalelse, som han kom med, da han satte sig i direktørstolen. Dengang lød det, at han ville ”arbejde for at rette op på de skader, som den interne konflikt i Cochrane har forvoldt på tilliden internt i forskernetværket og på samarbejdets troværdighed udadtil", og at ”forskersamarbejdet skal finde tilbage til den tillid og respekt, som altid tidligere har været Cochranes adelsmærke.”

I Cochranes begrundelse for eksklusionen af Peter Gøtzsche hed det, at ”bestyrelsens beslutning er baseret på et konsistent mønster af forstyrrende og uhensigtsmæssig adfærd af professor Gøtzsche, der har fundet sted over en årrække, hvilket underminerede kulturen og var til skade for organisationens arbejde, omdømme og medlemmer”.

Hvor meget denne adfærd har nået at skade Nordic Cochrane vil formentlig stå klart, når rapporten fra VIVE bliver offentliggjort.

 

RETTET. Artiklen er rettet 10. oktober. Det fremstod i den oprindelige artikel fejlagtigt som om, at Karsten Juhl Jørgensen har udtalt sig om Peter Gøtzsches måde at lede Det Nordiske Cochrane Center på, hvilket ikke er tilfældet. Sundhedspolitisk Tidsskrift beklager formuleringen i artiklen.

 

 

LÆS MERE:

 

Tags: Nordic Cochrane Center

Like eller del denne artikel