Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

De 19 medlemmer i Sundhedsstrukturkommissionen med direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker i spidsen er ved at lægge sidste hånd på de endelige anbefalinger.

Medie: Her er Sundhedsstruktur-kommissionens tre modeller for et nyt sundhedsvæsen

Hele sundhedsvæsenet venter på Sundhedsstrukturkommissionens rapport i juni om, hvordan sundhedsvæsenets struktur kan se ud i fremtiden. Ifølge Berlingskes oplysninger er kommissionen på vej med tre modeller, og spørgsmålet er, hvor langt regeringen er parat til at gå. 

De 19 medlemmer i Sundhedsstrukturkommissionen med direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker i spidsen er ved at lægge sidste hånd på de endelige anbefalinger. Og fra en række kilder tæt på kommissionen erfarer Berlingske, at der i rapporten vil blive lagt op til tre modeller.

Om kommissionen

Sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat af regeringen i marts 2023 og fik til opgave at opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Kommissionen har ønsket at åbne op for en bred debat om sundhedsvæsenets fremtid - blandt andet gennem borgermøder, dialogmøder, inspirationsbesøg i sundhedsvæsenet på tværs af landet og forslag modtaget i en åben forslagspostkasse fra både organisationer og patienter.

Den første model er den mest vidtgående og minder om en genindførelse af de amter, der blev afskaffet med kommunalreformen i 2007. Modellen foreslår at udvide de nuværende 5 regioner til mellem 8 og 12 sundheds- og ældreregioner, ofte benævnt som "klynger". De nye regioner vil centralisere ansvaret for alt fra behandling og pleje til rehabilitering og genoptræning, som i øjeblikket er opdelt mellem regionale hospitaler og kommunale sundhedscentre og ældrepleje. Klyngerne vil blive ledet af politisk valgte organer, dog med væsentligt færre valgte repræsentanter end de nuværende 41 i et regionsråd.

Den anden tilgang ligner den, som Moderaterne promoverede under valget i 2022, og som indebærer at opløse regionerne og erstatte dem med professionelle bestyrelser på hospitalerne under statslig administration. Den centraliserede tilgang sigter mod at eliminere budgettænkning og unødvendig konkurrence mellem regionerne.

Den tredje tilgang foreslår en reduktion af antallet af regioner fra fem til tre eller to, hvor Nordjylland ville blive sammenlagt med Region Midtjylland, og Sjælland med Region Hovedstaden. Det forslag var diskuteret under regeringsforhandlingerne på Marienborg i december 2022, lige inden Lars Løkke Rasmussen (Mod.) deltog i de afgørende forhandlinger. Løkke afviste forslaget som utilstrækkeligt, hvorefter Sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat.

Berlingske har også kendskab til, at der overvejes forslag i kommissionen om at hæve visse nuværende sundhedsopgaver til et nationalt niveau for at sikre en mere ensartet indsats og kvalitet. Dette inkluderer akutberedskabet – og opgaver som digitalisering og implementeringen af kunstig intelligens, da de processer vurderes at skride for langsomt frem under det nuværende system.

Efter kommissionen kommer med sin rapport i juni, vil den blive sendt i en bred offentlig høring. Aktører vil have mulighed for at indsende høringssvar til og med den 6. august 2024. Herefter vil regeringen præsentere sit udspil.

 

Relaterede artikler

Del artikler