Vibeke Westh trak sig som kredsformand i juni.

Årsag til lækage i Dansk Sygeplejeråd ikke fundet

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse har nu fået gennemført en undersøgelse af, hvordan en fortrolig rapport er blevet lækket til Ekstra Bladet. Undersøgelsen har ikke fundet personen bag lækagen, skriver Dansk Sygeplejeråd på sin hjemmeside.

I juni kunne Ekstra Bladet afsløre en fortrolig rapport, hvori det fremgik, at den daværende, fremtrædende kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Vibeke Westh, havde brugt medlemskroner på privat taxakørsel. Avisen skrev, at Deloitte var blevet bedt af Dansk Sygeplejeråd om at undersøge Vibeke Wesths brug af medlemmernes penge i perioden 2016-2018, og at konklusionen var, at hun havde brugt medlemmernes penge til privat taxakørsel. I perioden havde hun taget 104 taxature mellem sin privatadresse og arbejdspladsen og 469 taxature, hvor enten start eller slutadressen har været kredsformandens egen privatadresse.

I rapporten blev det konkluderet, at der ikke er hjemmel for, at nogen af transportudgifterne skulle dækkes af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

Men hvordan kunne Ekstra Bladet dog finde ud af det? Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse ville have undersøgt, hvordan i alverden lækagen af rapporten var sket.

Dansk Sygeplejeråd skriver, at undersøgelsen af lækagen har omfattet de politikere og ansatte i Dansk Sygeplejeråd, som har haft elektronisk adgang til revisionsrapporten, og er sket i to spor: Dels har der været en teknisk undersøgelse af relevante mailflow fra Dansk Sygeplejeråds mailsystem, og dels er de pågældende blevet bedt om at underskrive en såkaldt ’Tro og love-erklæring’ om, at de ikke har delt revisionsrapporten med Ekstra Bladet eller andre udenforstående.

Den tekniske undersøgelse er blevet gennemført af et eksternt IT-sikkerhedsfirma. Konklusionen på undersøgelsen er, at det ikke er lykkedes at klarlægge, hvem der har videregivet revisionsrapporten til Ekstra Bladet.

DSR's hovedbestyrelse har behandlet resultatet af undersøgelsen på et ekstraordinært møde. Hovedbestyrelsens konklusion er, at der ikke gøres yderligere for at finde årsagen til lækagen, og hovedbestyrelsen betragter derfor sagen som afsluttet.
 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os