"Jeg har den reneste samvittighed, og jeg har ikke brudt nogen regler eller gjort noget forkert," siger Vibeke Westh.

Kredsformand i DSR havnet i møgsag

Formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR), Grete Christensen, har følt sig nødsaget til at komme med en kommentar på DSR´s hjemmeside, efter at Ekstra Bladet i går afslørede en fortrolig rapport, hvori det fremgår, at den fremtrædende kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Vibeke Westh, har brugt medlemskroner på privat taxakørsel.

"Denne sag er meget alvorlig og kan få stor betydning for vores omdømme. Som formand for DSR har jeg altid stået for, at vores fælles forening har stor gennemsigtighed, og jeg er meget optaget af, at vi bruger medlemmernes penge sobert og ansvarligt. Jeg kan ikke svare på, hvordan sagen forløber herfra. Det ligger i kredsens regi. Men som politikere er vi afhængige af medlemmernes tillid, og derfor skal I vide, at det ligger mig meget på sinde, at vi alle lever op til den," siger Grete Christensen i kommentaren.

Hun fortæller, at i januar fik DSR´s revisor henvendelser fra whistleblowere om, at de fandt, at kredsformanden havde et stort forbrug på bl.a. taxakørsel. DSR bad revisoren om at iværksætte en uvildig undersøgelse. Den undersøgelse er nu gennemført, og på baggrund af rapporten fra Deloitte har DSR´s advokat foretaget en juridisk vurdering.

"Økonomien i Kreds Hovedstaden er kredsbestyrelsens ansvar, og derfor blev revisionsrapporten og advokatvurderingen fredag morgen forelagt for næstformændene i Kreds Hovedstaden. De var efter gennemgangen enige om, at de ikke længere mener, at Vibeke Westh nyder den anseelse, som kræves for at være formand for Kreds Hovedstaden, og de ikke længere har tillid til hendes forretningsførelse," fortæller Grete Christensen.

Efterfølgende blev kredsens bestyrelse indkaldt til møde mandag aften, hvor den også fik forelagt både revisorrapport og vurderingen fra DSRs advokat. Efter en grundig debat endte mødet med, at kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden bakkede op om de fem kredsnæstformænd.

"Der står sagen nu. Og den er desværre blevet offentlig, før det er lykkedes for parterne at finde en løsning på sagen. Det havde jeg gerne set anderledes, men sådan skulle det altså ikke være på grund af lækagen til Ekstra Bladet og efterfølgende deling på de sociale medier. Derfor denne besked fra mig," forklarer Grete Christensen.

Ekstra Bladet skriver, at Deloitte er blevet bedt om at undersøge Vibeke Wesths brug af medlemmernes penge i perioden 2016-2018, og at konklusionen er, at hun har brugt medlemmernes penge til privat taxakørsel.
I perioden har kredsformanden taget 104 taxature mellem sin privatadresse og arbejdspladsen og 469 taxature, hvor enten start eller slutadressen har været kredsformandens egen privatadresse.

I rapporten konkluderes, at der ikke er hjemmel for, at nogen af de ovenstående transportudgifter skal dækkes af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

"Jeg har den reneste samvittighed, og jeg har ikke brudt nogen regler eller gjort noget forkert," siger Vibeke Westh i en kommentar til Ekstra Bladet.

Derudover henviser hun til sin advokat, Finn Schwarz.

"I min verden er der ikke fugls føde på den sag. Det har vi også fortalt Dansk Sygeplejeråd. Vi har også fortalt, at processen har været meget uskøn. Jeg er stærkt forundret over den måde, som Dansk Sygeplejeråd har grebet sagen an på," siger han til Ekstra Bladet.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har også bedt Vibeke Westh om en kommentar, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os