Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kontroversiel cannabis-læge åbner nye klinikker

Ingen læger har været interesserede i at åbne afdelinger af smertelægen Tina Horsteds privatklinik, Clinic Horsted, der i lægekredse er kontroversiel og kendt for brugen af medicinsk cannabis.

Nu tager Tina Horsted og medgrundlæggeren af klinikken, Jens Thau, konsekvensen og tager selv ud på nyoprettede klinikker i Aalborg og Næstved. Tina Horsted og Jens Thau har nemlig fra starten af Clinic Horsted for to år siden haft en ambition om at åbne klinikker i hele landet.

"Jeg tror, at der er læger, som er interesserede i at hjælpe, men det er stadig for politisk ukorrekt som læge at behandle med medicinsk cannabis. Så derfor er lægerne bange for at komme i kollegial modvind," mener Jens Thau. Han er dog af den overbevisning, at lægernes holdning til medicinsk cannabis langsomt vil ændre sig.

Kun i Kolding har en praktiserende læge vist interesse, og derfor har klinikken siden december 2018 haft en filial der. Den praktiserende læge er Bent Damgaard, som Sundhedspolitisk Tidsskrift tidligere har har haft interview med.

1. januar 2018 blev der indført en fireårig forsøgsperiode med behandling med medicinsk cannabis. Tina Horsted behandlede også tidligere med magistrelt fremstillede lægemidler med cannabis. Det vil sige medicin, der er tilberedt på et apotek til en specifik patient efter lægens anvisning - det er lovligt for læger i Danmark at skrive en recept på f.eks. THC eller CBD, som er nogle af de aktive stoffer fra cannabisplanten.

Siden 1. januar 2018 bruger hun også de nye, godkendte cannabismidler under forsøgsordningen.

Til oktober åbner så de nye klinikker i Aalborg og Næstved. Tina Horsted og Jens Thau vil være på stederne hver anden torsdag.

"Vi har 230 patienter i Nordjylland, som bruger fem-seks timer på at besøge vores klinik i København. Dem vil vi gerne hjælpe," siger Jens Thau.

Kontroversiel i lægekredse

Tina Horsted, der er tidligere overlæge på Rigshospitalets smerteafdeling, har været kontroversiel i lægekredse, fordi hun i flere år har behandlet med cannabis.

At hun som en af ganske få læger har gjort det har medført, at patienter rundt om i landet har bedt om en henvisning til den offentlige smerteklinik i København, som Tina Horsted også har. Men det har lægerne tit afvist, fordi de mener, at der mangler evidens for effekt og bivirkninger i forhold til brugen af cannabis. Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, har således advaret selskabets medlemmer mod at udskrive medicinsk cannabis.

Den manglende vilje til at henvise patienter fra de praktiserende lægers side var også årsagen til, at Tina Horsted sammen med Jens Thau oprettede privatklinikken, hvor patienter uden henvisning kan betale for behandling. Privatklinikken åbnede først i København og fik i december sidste år en afdeling i Kolding.

Behandlingen med medicinsk cannabis er langtfra billig for patienterne.

Den første behandling i privatklinikken koster 1395 kroner og tager 20-30 minutter. Efterfølgende kontrol koster 795 kroner. Herudover skal patienterne regne med at bruge cirka 1000 kr. på medicin om måneden.

 

 

Fakta om medicinsk cannabis

  • Fra 1. januar 2018 blev det lovligt at udskrive en række cannabisprodukter til udvalgte patienter, men lægerne er modvillige.
  • Det er kun patienter med sklerose, rygmarvsskader, kroniske smerter og kvalme og opkast efter kemoterapi, der er omfattet af forsøgsordningen.
  • Den nye medicinske cannabis, som de danske læger har fået lov til at udskrive, fås i flere præparater. Listen over godkendte midler kan ses her.
  • CBD har ingen euforiserende effekt. Det har THC.
  • Fra videnskabelig side har der været stor modstand mod brugen af cannabis som medicin, især fordi der ikke er særlig god forskning til at understøtte effekten af cannabis. Selvom fortalere ofte fremstiller cannabis som værende uden bivirkninger, er der dog indberettet kvalme, svimmelhed, tør mund, hallucinationer, forvirring, søvnighed og eufori.
  • Det er indtil videre kun ved kroniske smerter, spasmer ved sclerose og bivirkninger ved kemoterapi, at cannabis har vist nogen beviselig effekt.


Den kendte viden om bivirkninger ved THC og CBD

Den viden Lægemiddelstyrelsen aktuelt har om bivirkninger ved medicinsk cannabis er primært baseret på internationale kliniske undersøgelser af cannabisbaserede lægemidler som Sativex, Cesamet/Nabilone og Marinol, skriver Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside.

THC-holdige produkter kan blandt andet give flg. bivirkninger: Træthed, svimmelhed, ændret stemningsleje, angst, påvirkning af koncentration og hukommelse, risiko for blodtryksfald medførende besvimelse samt risiko for trafikfarlighed. Derudover mere alvorlige psykiske symptomer herunder depression, hallucinationer, paranoia, vrangforestillinger og selvmordstanker. Langvarig brug af THC-holdige produkter medfører risiko for udvikling af afhængighed, hvilket er beskrevet i forbindelse med behandling af kroniske smertepatienter med medicinsk cannabis. Generelt er der begrænset viden om bivirkninger ved længere tids brug, men en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne kan ikke udelukkes.

Der findes kun meget begrænset viden om bivirkninger relateret til CBD. Der er dokumentation for, at CBD kan påvirke leveren og muligvis også immunforsvaret.

- Kilde: Lægemiddelstyrelsen

 

FAKTA
Læger i Danmark har flere muligheder for at udskrive medicin baseret på cannabis

Godkendt medicin
Der er i Danmark godkendt ét lægemiddel baseret på cannabis. Det er lægemidlet Sativex, som er en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sklerose. Sativex indeholder cannabisekstrakter og kan kun udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sklerose.

Ikke godkendt medicin på udleveringstilladelse
Andre lande f.eks. USA har godkendt lægemidlerne Marinol og Nabilone. De indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Hvis en læge ønsker at udskrive Marinol eller Nabilone til specifikke patienter, kan lægen søge udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen, selv om medicinen ikke er godkendt i Danmark.

Magistrelt fremstillet medicin med cannabis
Læger har i dag også mulighed for at udskrive magistrelt fremstillede lægemidler med cannabis. Det vil sige medicin, der er tilberedt på et apotek til en specifik patient efter lægens anvisning. Magistrel fremstilling er en ordning, der er lavet, fordi nogle patienter kan have et særligt behov, som ikke kan imødekommes med almindelig godkendt medicin. Apoteket tilbereder i de tilfælde lægemidlet med de specifikke aktive stoffer, som patienten har brug for, ud fra den recept, som lægen har skrevet. Det er lovligt for lægen at skrive en recept på f.eks. THC eller CBD, som er nogle af de aktive stoffer fra cannabisplanten. Lægen kan udskrive medicinen i forskellige tilberedninger f.eks. som en olie eller som kapsler.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis
Fra 1. januar 2018 fik læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter. Det er en forsøgsordning, og i en 4-årig periode vil det være muligt for læger at ordinere produkter, der hverken er godkendt medicin eller magistrelt fremstillet medicin.

- Kilde: Lægemiddelstyrelsen

 

LÆS OGSÅ:

 

 

 

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Del artikler