Ph.d. studerende og sygeplejerske Sif Sund Blandfort sammen med patient Preben Berming på hans stue. Foto: Tonny Foghmar

Enestuer halverer alvorlig forvirringstilstand hos ældre patienter

Ny forskning viser, at enestuer har halveret forekomsten af delirium hos ældre patienter.

Delirium er en alvorlig forvirringstilstand, som medfører markant øget risiko for død, funktionstab og længerevarende kognitive problemer.

Når ældre patienter får en stue for sig selv fremfor at ligge på en flersengsstue, halvereres deres risiko for at blive ramt af den farlige tilstand delirium. Det viser et nyt studie med 1014 patienter fra afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital, som Sif Sund Blandfort står bag. Hun er ph.d. studerende og sygeplejerske ved Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. 

Studiet har hun lavet i forbindelse med, at afdelingen flyttede fra de gamle hospitaler med flersengsstuer på Tage-Hansens Gade og P.P. Ørums Gade til de nye rammer i Skejby, hvor der kun er enestuer på afdelingen.

"Forskellen er markant. 29 procent af de patienter, som var indlagt på en flersengsstue, blev ramt af delirium under deres indlæggelse. På enestuerne er det tal blevet reduceret til 16 procent," siger Sif Sund Blandfort i en pressemeddelelse..

Og det giver rigtig god mening, at det forholder sig sådan, fortæller oversygeplejerske på Ældresygdomme, Kirsten Rahbek.

"På en enestue er der ikke andre patienter end én selv, man skal forholde sig til, og det giver en stor ro for patienterne. For mange patienter gør det også en forskel, at de kan snakke frit med lægerne og sygeplejerskerne i enerum," siger Kirsten Rahbek.

Forskningen bakker op om det, som personalet oplever i det daglige, nemlig at patienterne er mere rolige og sover bedre om natten, når de ligger på enestuer.

Udover halveringen af delirium kan personalet på Ældresygdomme se, at indlæggelsestiden i gennemsnit er blevet forkortet med halvandet døgn, efter at afdelingen nu kun har enestuer. Derudover giver enestuerne også mulighed for, at pårørende kan overnatte, hvilket er en stor tryghed for mange ældre patienter. 

76-årige Preben Berming er en af de patienter på afdelingen, der sætter stor pris på sin enestue.

"Det er ren luksus. Det er dejligt, at der er fred og ro, og at jeg ikke skal dele bad og toilet med andre," siger han.

 

Fakta: Hvad er delirium?

Delirium er en alvorlig og hyppigt forekommende forvirringstilstand, der opstår pludseligt, ofte som følge af en simpel infektion som for eksempel blærebetændelse eller lungebetændelse. Delirium viser sig ved, at patienten har problemer med at orientere sig, er urolig, konfus og kan udvise psykoselignende symptomer. Tilstanden er meget alvorlig og øger markant risikoen for længerevarende kognitive problemer, funktionstab og død.

 

Like eller del denne artikel