Vagter skal afhjælpe personalemangel - hvor løses det i reformen?

Kommentar

Kim Malmberg
Arbejder til dagligt i psykiatrien
s
om SOSU-assistent

DEBAT: Der er ikke taget højde for psykiatriens problemer i det udspil til en sundhedsreform, som regeringen nu er kommet med. Det er ganske uforståeligt, skriver social- og sundhedsassistent Kim Malmberg i debatindlæg.

Psykiatrien har levet en kummerlig tilværelse med at være afhængig af satspuljemidler. Når pengene var fordelt, var psykiatrien altid det speciale, som endte med at måtte nøjes med satspuljemidler.

Enkelte gange er det sket, at nogle af satspuljeprojekterne er blevet permanente, men det er godt nok i de færreste tilfælde.

Sådan har det været i årevis.

Nu skal satspuljerne afskaffes, og der er lige nu forhandlinger om en sundhedsreform. Men hvor er psykiatrien i den nye sundhedsreform!

Den er stort set totalt fraværende. Bliver psykiatrien igen glemt?

 Når jeg læser om psykiatrien, læser jeg hele tiden om, at vi mangler læger. Det er også helt korrekt. Der mangler psykiatere i hele Danmark. Men der mangler også sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Man taler om, at man bare vil ansætte sygeplejersker! Hvis du så DR dokumentaren den anden dag, hvor man fulgte en sygeplejerske på en afdeling, så var det tydeligt for enhver, at der manglede personale.

Det samme gælder i psykiatrien.

Da jeg arbejdede i psykiatrien i Nykøbing Sjælland, blev det politisk besluttet, at vi skulle flytte til Slagelse, da det var langt lettere at rekruttere personale i Slagelse. Blev det lettere? Nej på ingen måde.

Vi har nu ansat G4 vagter på vores afdeling for at afhjælpe problemet. Vagterne gør en fantastisk stykke arbejde, men det ændrer ikke ved, at der mangler sygeplejersker og SOSU-assistenter i psykiatrien.   

Partierne bag sundhedsreformen henviser til dén psykiatrihandlingsplan, regeringen kom med i september. Psykiatrihandlingsplanen peger netop på en lang række store problemer i psykiatrien – herunder rekruttering af personale. Og ingen af disse problemer er der taget højde for i dét udspil til en sundhedsreform, som regeringen nu er kommet med. Det er meget, meget ærgerligt, og også ganske uforståeligt.

Den største udfordring i psykiatrien er til stadighed at rekruttere personale nok.

Samt den store mangel på sengepladser. Flere steder i landet må man lukke afdelinger, fordi man mangler personale.

Hvor er de ambitiøse planer om at få uddannet flere til psykiatrien? Ja jeg spørger bare!

Psykisk syge har brug for højt specialiseret psykiatrisk behandling, så de kan blive raske. Det gælder også mennesker, der lider af depression eller angst, og psykoser. At de bliver sidestillet med somatiske sygdomme forstår jeg ikke, og jeg dybt bekymret over, at man nu nævner dem sammen med KOL- og diabetespatienter og andre kronikere som nogle af dem, der skal ud i lokale tilbud. Ude lokalt er det nemt at prioritere en patient med KOL fremfor en patient med angst.

Jeg efterlyser politisk vilje til at uddanne flere sygeplejersker, samt SOSU assistenter, til at varetage behandlingen for disse udsatte mennesker.

Tags: psykiatri, sundhedsreform

Like eller del denne artikel