Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Overlæge: Jeg vil være lykkelig, hvis medicinsk cannabis har effekt

Danske forskere vil i et nyt forskningsprojekt, CAN-ART, forsøge at komme nærmere et svar på, om medicinsk cannabis kan give visse gigtpatienter færre smerter.

I forskernes fokus er de mange patienter, hvor de daglige smerter fylder meget, og som har været igennem et hav af behandlinger med konventionelle lægemidler med ingen eller utilstrækkelig effekt. Selv om de på papiret er velbehandlede, lever de et liv i smerter.

Når patienterne er indlagt i længere tid på hospitalet, ser overlæge Oliver Hendricks fra Gigthospitalet i Sønderjylland dem ofte og underviser dem i årsager og behandling til deres rygsøjle- og leddegigt. I den forbindelse får han et tættere forhold til dem og bliver derfor også i højere grad konfronteret med deres bekymringer og indviet i deres måder at tackle sygdommen på. Det har vist sig, at flere benytter sig af medicinsk cannabis, fordi de konventionelle lægemidler ikke dækker deres smerter.

”Patienterne vender sig imod cannabis i nød – og det skal vi selvfølgelig som reumatologer tage alvorligt. Vi har mange effektive medicinske muligheder, som er i stand til at slå ledbetændelsen ned – især Methotrexat er effektivt, og det er da også ni ud af ti patienter, som på det grundlag er velbehandlede. Men i samme gruppe er det altså kun seks ud af de ti patienter, som er smertedækkede. Det siger noget om, at selv om vi har kunnet hjælpe patienterne til at opretholde deres bevægelighed, så har vi ikke kunnet hjælpe dem tilstrækkeligt med smertedækning," sige han.

Vi famler i blinde

Der findes allerede udenlandske studier om medicinsk cannabis, men generelt er der få studier om medicinsk cannabis, der handler om behandling af smerter i forbindelse med muskel- og skeletsygdomme.

”Egentlig famler vi i blinde i forhold til, hvad medicinsk cannabis kan bruges til: Vi kender ikke til den ideelle dosis, hvor ofte det skal indtages, bivirkningerne, hvornår man bør stoppe med behandlingen, eller hvordan reaktionen er sammen med andre lægemidler. Men noget som vi i hvert fald ved med sikkerhed er, at der er et udtalt behov blandt patienterne for effektiv smertedækning. Som gigtlæge ser jeg det naturligvis som både min pligt og mit ansvar at undersøge, om den gruppe patienter kan få gavn af medicinsk cannabis," fastslår Oliver Hendricks.

180 patienter med rygsøjle- eller leddegigt vil deltage i studiet. De vil blive delt op i to grupper. Den ene gruppe vil modtage medicinsk cannabis og den anden gruppe placebo. Forhåbningen er, at studiet kan skabe klarhed omkring, hvorvidt cannabis eksempelvis kan give bedre søvn, større koncentrationsevne og færre smerter.

”Personligt vil det gøre mig lykkelig, hvis det viser sig, at medicinsk cannabis har en effekt, og at jeg derved kan blive bedre i stand til at hjælpe de af mine patienter, som har smerter. Omvendt, hvis medicinsk cannabis ikke viser sig at have tilstrækkelig effekt, så vil jeg være i stand til at gå tilbage til Lægemiddelstyrelsen og give dem et klart svar,” fastslår Oliver Hendricks.

Stor interesse blandt patienterne

I Gigtforeningen får man mange henvendelser fra mennesker med gigt, som spørger om muligheden for at få medicinsk cannabis til smertelindring. Derfor har Gigtforeningen som ejer af Dansk Gigthospital valgt at støtte projektet.

"Vi ved, at der blandt gigtpatienter med kroniske smerter er stor interesse for at benytte sig af medicinsk cannabis. Patienterne er dog ofte overladt til det illegale marked uden kontrol med styrke eller renhed af produkterne. Samtidig findes der kun sparsom forskningsbaseret viden. Derfor støtter vi CAN-ART," siger direktør i Gigtforeningen Mette Bryde Lind.

Ud af mere end 200 gigtdiagnoser er rygsøjlegigt og leddegigt valgt til forskningsprojektet, fordi lægerne på Dansk Gigthospital har størst behandlingserfaring med netop disse to diagnoser.

CAN-ART projektet varer i tre år. Når resultaterne er videnskabeligt dokumenteret og afprøvet, vil effekter og bivirkninger blive offentliggjort, og myndighederne kan overvåge brugen af medicinsk cannabis. Det giver større sikkerhed for patienterne.

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Del artikler