Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Efter samråd om Gøtzsche-sagen: SF vil have kontrol af uvildig forskning

Har vi nok uvildig forskning i Danmark, og hvordan sikrer vi, at en tilpas andel af den danske forskning sker uafhængigt af økonomiske interesser?

De spørgsmål vil SF’s sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen have sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at forholde sig til efter et lukket samråd tirsdag, hvor sundhedsministeren svarede på spørgsmål om det forløb, der i efteråret førte til, at professor Peter Gøtzsche blev fritaget fra tjeneste på Nordic Cochrane Center.

Det egentlige spørgsmål, som var grund til Samrådet, var, om fyringen af Peter Gøtzsche var nødvendig, men efter samrådet er Kirsten Normann Andersen mere optaget af at få sat fokus på relationerne mellem forskere og parter med økonomiske interesser i forskningen, fortæller hun. Kirsten Normann Andersen må ikke oplyse om, hvad ministeren sagde om fyringen af Gøtzsche, da samrådet var lukket, men ministeren har tidligere i et svar skrevet, at ministeriet ikke har forholdt sig til Peter Gøtzsches ansættelse, men udelukkende bedt Rigshospitalet om at sikre, at man lever op til betingelserne for centerets bevilling.

"På den baggrund er det bedre at lade parterne selv finde ud af det personlige omkring ansættelsen, til gengæld vil vi arbejde videre med at finde ud af, om der skal indføres en form for kontrol af forskernes uvildighed. Jeg er meget optaget af spørgsmålet om den uvildige forskning, som vi har nydt rigtig godt af. Cochranecenteret har nydt stor respekt både i Danmark og internationalt, og den tillid, der har været vist centeret, vil vi meget nødig sætte over styr,” siger Kirsten Normann Andersen.

Hun har endnu ikke et klart bud på, hvilken form for kontrol der vil være tale om, men hun går fra samrådet med en række nye spørgsmål til ministeren. Blandt andet vil hun gerne have et overblik over, hvor meget af den danske forskning, der sker i regi af universiteter og hospitaler, og hvor meget, der er finansieret af parter med økonomisk interesse i forskningen.

”Vi kunne godt tænke os at få et overblik over, hvor og hvor mange uvildige forskere, der er rundt om i landet, og så skal vi overveje grundigt, hvor dominerende vi ønsker, at den private sektor, som har økonomiske interesser i forskningen, bliver i forhold til, hvilke valg vi træffer på vegne af patienter eller syge borgere. Det er det, vores bekymring går på,” siger Kirsten Normann Andersen efter samrådet tirsdag.

Meningen er ikke at så tvivl om den private forskning, men at sikre tilliden til sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at sikre, at nogen holder kritisk øje med og efterprøver den forskning, der ligger til grund for de behandlinger, der tilbydes, forklarer hun.

”Respekten for Cochranecenteret har stor betydning for patienternes opbakning til behandling og medicin, og derfor er det vigtigt, at vi har den kritiske stemme i forskningsmiljøet. Ikke nødvendigvis den frække dreng i klassen, men den kritiske stemme, der stiller spørgsmål og forholder sig kritisk til de svar, som forskningen giver os, når der også er økonomiske interesser på spil,” siger Kirsten Normann Andersen.

 

Tags: goetzsche, Gøtzsche

Del artikler