Lægeformand mødte ministre om sundhedsreformen: Jeg er rigtig bekymret

Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøring, havde i dag møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) om sundhedsreformen. Han er “rigtig bekymret”,  siger han.

“Det var udmærket, at der kom flere ord på regeringens tanker med sundhedsreformen. Men flere ting, som bekymrer mig meget, fik jeg ikke klarhed over på mødet,” siger Andreas Rudkjøbing.

Ifølge regeringens udkast til sundhedsreform skal 21 nye sundhedsfællesskaber placeres i akutsygehusenes optageområder og skal sikre, at der kommer et stærkt samarbejde mellem sygehusene, almen praksis og kommunerne.

Den administrerende direktør for akutsygehuset og chefen for psykiatrien skal ifølge oplægget sidde i bestyrelsen sammen med to repræsentanter for almen praksis. Kommunerne skal hver have to repræsentanter, borgmester og udvalgsformand, og så skal der være et medlem af den regionale sundhedsforvaltning.

“Jeg er rigtig bekymret for, om sundhedsfælleskaberne overhovedet kommer til at kunne løfte opgaven med at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet,” siger Andreas Rudkjøbing.

“Sundhedsfælleskaberne ser ud til på forhånd at være samspilsramt. Dels af at de i nogle tilfælde er meget store med mere end 20 medlemmer, og dels af at der skal træffes beslutninger i konsensus, hvilket de facto vil sige, at man giver hver kommune vetoret,” siger han.

“I dag er strukturen i det nære sundhedsvæsen også dysfunktionel, og vi får ikke nok ud af sundhedsaftalerne og sundhedskorrdinationsudvalgene. Bl.a. fordi man ikke kan forpligte hinanden økonomisk her. Det problem har vi brug for at få løst, men det bliver ikke løst i sundhedsfælleskaberne, som ikke er født med finansiering. Det er et stort problem. I dag oplever vi igen og igen, at når nogle penge først er budgetteret til en indsats i f.eks. en kommune, ja så er det umuligt at rive de penge løs og bruge dem på fælles opgaver, som skal hjælpe patienter, som har brug for et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner. Det er kun lykkedes ganske få steder, bl.a. i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Derfor har vi i Lægeforeningen foreslået, at man i økonomiaftalerne i langt højere grad satser på fælles finansiering på forhånd, så ikke alle pengene bliver låst fast i enkelte budgetter,” siger han.

Overfor Ellen Trane Nørby og Sophie Løhde gjorde Lægeforeningens formand det på mødet også klart, at Lægeforeningen mener, at det er yderst vigtigt med lægefaglig deltagelse i både sundhedsfællesskaberne, men også i de fem nye sundhedsforvaltninger og i det nye “Sundhedsvæsen Danmark”.

“Ministrene gav udtryk for, at de godt forstår behovet, men at det også er vigtigt at tænke bredt og have kendskab til it og økonomi. Det er også rigtigt, men vi må ikke glemme, at kerneopgaven i sundhedsvæsnet altså er patienterne, og at der derfor er brug for høj lægefaglighed i de nye ledelser,” siger Andreas Rudkjøbing.

Langt fra alting i den nye sundhedsreform bekymrer Andreas Rudkjøbing. Der er elementer, han finder fremragende. Det er styrkelsen af almen praksis med bl.a. 100 nye ydernumre, 160 ekstra uddannelsespladser til praktiserende læger i 2019 og 2020, flere moderne sundhedshuse og renovering af flere end 100 lægeklinikker. Ligesom han også er positiv over, at der skal mere styring på kvaliteten i de kommunale sundhedstilbud.

“Det er ingen tvivl om, at styrkelsen af almen praksis er rigtig godt og nødvendigt. Det burde blot vedtages hurtigst muligt af et bredt flertal i Folketinget,” siger han.

Tilbage står han efter mødet med ministrene med “store bekymringer” om, hvor vidt den nye struktur vil være bedre end den bestående.

“Og så vi fik vi heller ikke et klart svar på, hvordan problemet med ressourcer til sundhedsvæsenet i de kommende år løses. År for år kommer der et voldsomt stigende antal patienter, og det kræver øgede ressourcer,” siger Andreas Rudkjøbing.

Like eller del denne artikel