”Helt ærligt, vi synes, at det ville have været klogere, hvis man havde udviklet ét it-system i stedet for en sundhedsplatform i Østdanmark med alt det bøvl, det har skabt, og nogle andre løsninger i Vestdanmark. Sket er sket, men det var ikke klogt," sagde Lars Lukke Rasmussen på pressemødet.

Sundhedsplatformen sandsynligvis på vej væk

Sundhedsplatformen ryger ikke ud med det samme, men på sigt skal Danmark have ét landsdækkende journalsystem i stedet for to, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Regionsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), mener ikke, at mere statslig styring af it-indkøb vil være nogen garanti mod it-problemer i sundhedsvæsnet.

På sigt skal Danmark have ét landsdækkende journalsystem i stedet for to, og fremover skal beslutninger om it-systemer og medicinsk udstyr i sundhedsvæsnet tages i en nationalt forankret myndighed, som skal sikre ensartethed i it-løsningerne på sundhedsområdet fremover, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

En ny national myndighed med hovedsæde i Aarhus, "Sundhedsvæsen Danmark", skal fremover, træffe beslutninger om blandt andet indkøb af medicinsk udstyr og it til brug i det danske sundhedsvæsen. Det er et af forslagene i regeringens sundhedsreform, som blev præsenteret i formiddag.

Den nye instans skal ledes af en politisk udpeget bestyrelse, lyder forslaget fra regeringen, og fordelen vil være, at man kan få ensretning og sammenhæng i sundhedsvæsnets it-systemer, siger Lars Løkke Rasmussen.

”Helt ærligt, vi synes, at det ville have været klogere, hvis man havde udviklet ét it-system i stedet for en sundhedsplatform i Østdanmark med alt det bøvl, det har skabt, og nogle andre løsninger i Vestdanmark. Sket er sket, men det var ikke klogt,” sagde han på formiddagens pressemøde.

Sundhedsreformen skal ses som en udviklingsplan for det danske sundhedsvæsen og ikke en ’fingerknips-løsning’, understregede statsministeren flere gange. I regeringens udspil står der, at man vil ”styrke den nationale kompetence til at fastlægge digitale løsninger og systemer, der skal virke nationalt på tværs af sundhedsvæsenet”, men statsministeren antydede også på pressemødet, at det ikke umiddelbart vil være muligt at skifte alle systemer ud.

»Der er truffet nogle beslutninger, som man ikke lige kan få til at gå væk, og foretaget investeringer, som ikke bare kan smides ud med badevandet,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Region Hovedstaden har i flere år kæmpet med at få Sundhedsplatformen til at fungere i den kliniske hverdag, men regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mener ikke, at mere statslig styring af it-indkøb vil være nogen garanti mod it-problemer i sundhedsvæsnet.

”Sidst staten prøvede at centralisere udviklingen af de elektroniske patientjournaler i Danmark gik det gruelig galt, og dengang var Lars Løkke selv sundhedsminister. Dengang det endte med en rapport, der viste, at staten havde smidt en masse penge ud ad vinduet i forsøget på at etablere en fælles standard for it-investeringer,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun henviser til, at regionerne allerede har Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI), hvor staten også sidder med og drøfter og koordinerer fælles it-investeringer, og etableringen af en ny national instans uden en demokratisk valgt ledelse, som den regeringen forslår, vil blot give mere bureaukrati og bringe beslutningsprocessen længere væk fra borgerne, mener Sophie Hæstorp Andersen.  

”Når man har direkte demokratisk valgte folk, og man ovenikøbet også er en region, som kender de problemstillinger klinikerne har og ved hvilket potentiale, der ligger rundt omkring, så tror jeg, at man skal passe på med at prøve at centralisere yderligere. Hvad er det for eksempel for et detaljeringsniveau, regeringen taler om? I Region Hovedstaden har vi mange andre systemer end Sundhedsplatformen. Vi har laboratoriesystemer, økonomistyringssystemer, logistikstyringsprogrammer, apotekerprogrammer og så videre, og det er bare i Region Hovedstaden. Det her kan blive en jungle af it-systemer, som en eller anden national bestyrelsen skal sidde og tage stilling til. Det synes jeg er bekymrende, for at sige det, som det er,” siger Sophie Hæstorp Andersen.  

Tags: sundhedsplatformen, sundhedsreform

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os