Jakob Kjellberg til venstre og Kjeld Møller Pedersen.

Økonomer: Besparelserne ligner ønsketænkning

Prisen for den sundhedsreform, som regeringen nu lægger op til, lyder på 6 mia. kr. Heraf skal de 2,3 mia. komme fra besparelser. Men spørger man sundhedsøkonomerne, har de meget svært ved at se, hvordan regnestykket kommer til at hænge sammen. 

”Der må ligge et væsentligt element af ønsketænkning i dette,” siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen. ”Jeg kan i hvert fald ikke se, hvor man vil få så mange penge som 2,3 mia. fra. Man siger, at man vil flytte ressourcer fra administration til den patientnære sundhed, blandt andet ved at flytte opgaver. Men når man ikke flytter de personaletunge opgaver, kan man næppe lykkes med at spare så store summer,” siger han.

Også professor og programchef ved Vive, Jakob Kjellberg, har på det forhåndenværende grundlag svært ved at se, hvordan man vil spare:

”For nok fjerner man opgaver, men man tilfører også nogen. Og som altid kan man jo også godt tvivle på, hvor evidensbaserede beregningerne bag det samlede finansieringsforslag er.”

Under alle omstændigheder vil finansieringen ikke løse det aktuelle og mest akutte problem i sundhedssektoren, som handler om for lidt personale til for mange mennesker. 6 mia. kroner skaffer ikke flere læger og sygeplejersker, som økonomerne påpeger.

Gift for de grundlæggende hensigter

Ved regeringens fremlæggelse af sundhedsreformen i dag var det mere overordnet især to ting, der gav Kjeld Møller Pedersen anledning til endog meget dyb bekymring. Den ene er, at der i de 21 sundhedsfællesskaber skal træffes beslutninger i enstemmighed, hvilket vil sige, at man udstyrer borgmestrene med vetoret. Den anden er, at man sætter sygehusdirektørerne ind som formænd for sundhedsfællesskaberne.

”Begge dele lægger gift for hele grundtænkningen i sundhedsfællesskaberne. At give borgmestrene vetoret vil blokere for forsøget på at finde fælles løsninger. Og at sætte sygehusdirektører for bordenden vil få det hele til at handle om det sygehusmæssige, frem for det sundhedsmæssige,” siger han og understreger, at hvis problemet i sundhedsvæsnet i dag er manglende sammenhæng – og det mener han det er – så opnår man den i hvert fald ikke på denne måde.

Som Jakob Kjellberg ser det, er sundhedsreformen ikke en strukturreform, men en reform af beslutningsvejene i vores sundhedssystem, og dermed et rent politisk initiativ.

”Der er mange gode elementer i udspillet. Det er åbenbart, at vi har behov for mere ensartede kvalitetsstandarder i kommunerne, for en samling af almen praksis i større enheder, for at se på datadeling og så videre. Så jeg ser en masse gode initiativer, men samtidig også nogle, der ikke har ret meget at gøre med, at man nedlægger regionerne. Mange af tingene ville man kunne gennemføre uagtet.”

 

 

Fakta: Sådan vil regeringen finansiere sundhedsreformen

Der skal oprettes en ny Nærhedsfond på 6 mia. til brug i perioden 2020-2025. Den vil blive sammensat således:

• Direkte besparelser ved reformen (fra tre til to niveauer, reduceret administration mv.): 1,5 mia. kr.

• Ny prioritering gennem finanslovaftaler for 2018 og 2019: 1,5 mia. kr.

• Omlægning af finanslovpulje til sundhedshuse: 0,4 mia. kr.

• Anvendelse af Danske Regioners formue: 0,3 mia. kr.

• Prioritering inden for investeringsrammen: 2,3 mia. kr. i alt: 6 mia. kr.

Besparelserne på 2,3 mia. kr. skal findes i perioden 2012-2025 ved at nedlægge regionerne og reducere administration til de ikke-sundhedsopgaver, som hidtil har været placeret i regionerne.

 

Tags: sundhedsreform

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk