Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Gener ingen hindring for succesfuld behandling af overvægt

Selv med genetisk disposition kan alle mennesker med overvægt behandles med lige godt resultat. Det viser en splinterny dansk undersøgelse. ”Banebrydende” kalder overlæge Jens-Christian Holm resultaterne. 

{snippet tunge}

Genetisk disposition for overvægt er velbelyst. Men genetik er ikke ensbetydende med, at løbet er kørt, hvis far og mor er overvægtige. Tværtimod. En helt ny dansk undersøgelse af sammenhængen mellem GRS (Genetic Risk Score) og BMI SDS (BMI standard deviation score) og effekten af behandlingen af børn med overvægt viser, at alle uanset genetik har samme effekt af en behandlingsindsats.

Undersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Obesity.

”Det er banebrydende resultater, som understreger, at vi kan gøre noget for alle mennesker med overvægt, ” siger lederen af Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Universitets Hospital, overlæge Jens-Christian Holm, som også er en af forskerne bag undersøgelsen.

”Undersøgelsen bryder endegyldigt med den fejlagtige opfattelse, at genetisk disposition er det samme som uundgåelig overvægt,” siger han.

Genetik er ikke et facit

Der er en velbelyst sammenhæng mellem udsving i BMI i barndommen og genetisk disposition for udvikling af overvægt. Og en række af de fremmeste danske forskere har nu undersøgt, hvilken betydning, at den genetiske risikoscore GRS, som omfatter de 15 mest almindelige gener, der tidligere har vist sig at have betydning for BMI SDS i barndommen, har for helbredsparametre som forhøjet blodtryk, kolesterol etc. og for effekten af behandling af børn og unge med overvægt.

Udover at understrege,  at behandling af overvægt er uafhængig af genetisk disposition, så viste undersøgelsen også, at der ikke er sammenhæng mellem GRS og de forskellige komplikationer ved overvægt.

Vi kan hjælpe alle

Ifølge Jens-Christian Holm punkterer undersøgelsesresultaterne således en udbredt myte om, at genetisk disposition er en endestation for mennesker med svær overvægt.

”Vi kan i princippet hjælpe alle,” siger han.

”Og undersøgelsens resultater viser, at der er håb for den grædende 19-årige mand, der vejer 150 kilo, som jeg netop har siddet over for. Han har også mulighed for at tabe sig. Vi er alle meget forskellige, også med hensyn til genetisk baggrund. Men det nye studie viser, at vi i princippet kan hjælpe alle, selvom det naturligvis er sværere for nogen end for andre.”

 

 

Fakta

Undersøgelsen er udført i et samarbejde mellem Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet og Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Universitets Hospital.

Undersøgelsen omfatter:

  • 1069 børn og unge i alderen 6‐18 år med overvægt eller svær overvægt, rekrutteret fra Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Universitets Hospital
  • En kontrolgruppe på 719 blev rekrutteret fra skoler i 11 danske byer
  • Antropometriske og biokemiske målinger blev foretaget før behandling af komplikationer ved overvægt og efter 6 -24 måneder
  • Forskerne fandt, at der ingen sammenhæng var mellem GRS og behandlingsindsatsen, og at GRS ingen betydning havde for parametre som f.eks. blodtryk og kolesterol

 

Tags: overvægt

Del artikler