"Baggrunden for, hvorfor man bliver overvægtig, er jo meget individuel. Jeg er selv en af dem, der har lidt ekstra på sidebenene, og jeg ved, at man ikke når nogen vegne med kritik eller ved at overlade problemet til den enkelte," siger Liselott Blixt.

Liselott Blixt: Overvægt skal på finansloven

Det er på tide at samle indsatsen mod overvægt i regionale tilbud. Derfor vil sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt have en regional indsats mod overvægt på finansloven. 

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

I forbindelse med årets finanslovsforhandlingerne har Liselott Blixt (DF) foreslået, at der afsættes 10 millioner kroner på finansloven til oprettelse af et regionalt center for en indsats mod overvægt.

De otte millioner skal dække patientbehandling og de to millioner rådgivning, forskning og dataindsamling.

"Det er på tide, at der kommer et samlet, varieret tilbud til overvægtige danskere," siger hun .

"Det optimale er etablering af et center i hver region. Men i første gang har vi foreslået et center i én region som et pilotprojekt i to år. På baggrund af erfaringerne herfra kan man så vurdere, hvordan en landsdækkende indsats kan se ud," siger hun.

For spredt og tilfældig indsats

Indsatsen for at gøre noget ved den overvægt, der er et stigende problem i hele verden, er i dag  alt for spredt og tilfældig, mener Liselott Blixt.

"Indsatsen mod overvægt blæser i vinden," siger hun.

"Den ene dag er det operationer, der er løsningen for de svært overvægtige. Når det så viser sig, at de opererede får mange bivirkninger, et ringere liv eller tager på igen, så løber alle i den modsatte retning. Der er brug for en stabil indsats samlet et sted, hvor man kan tilbyde en individuel indsats, uanset om det handler om medicin, rådgivning eller terapi. I regionale centre kan man samle mange forskellige tilbud både til børn og voksne og styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om at forebygge og behandle overvægt," siger hun.

Brug for at se det hele menneske

Liselott Blixt savner en politisk indsats, der både på landsplan og kommunalt tager overvægt alvorligt og bringer flere muligheder i spil.

"Politisk har vi bortset fra at fire lidt på nogle afgifter ikke gjort det store for at forebygge udviklingen i overvægt," siger hun.

"Baggrunden for, hvorfor man bliver overvægtig, er jo meget individuel. Jeg er selv en af dem, der har lidt ekstra på sidebenene, og jeg ved, at man ikke når nogen vegne med kritik eller ved at overlade problemet til den enkelte. Nogle af de mennesker, der bliver opereret, ender med et resultat, der er værre, fordi de i virkeligheden havde psykiske problemer og brug for en helt anden hjælp. Den erfaring skal vi lære af. Mennesker er forskellige, og med en mere helhedsorienteret indsats i centre, får man mulighed for at gå dybere og ikke blot anskue mennesker som en enkelt problemstilling," siger hun.

Vi skal gøre noget for børn og unge

Ikke mindst i forhold til overvægtige børn og unge, er der hårdt brug for en samlet indsats, mener Liselott Blixt.

"Jeg har ikke tidligere haft så stor fidus til de forskere, der kaldte overvægt for en sygdom, men efter at have besøgt både Holbækmodellen og julemærkehjemmene og set, hvad de kan gøre for børn og unge, har jeg ændret holdning," siger hun.

"Men jeg kan også se, at der generelt mangler kobling til kommunale tilbud. Der er brug for at følge op med støttepersoner til socialt sårbare børn og unge, idrætstilbud, kostændringer etc. Så især i forhold til børn og unge er der brug for, at vi politisk  prioriterer en samlet indsats."

 

Tags: overvægt, dethelemenneske

Like eller del denne artikel