Peter Gøtzsche luftede sin nye mission: At få fjernet hele bestyrelsen og direktionen i det internationale Cochrane. - Foto: Berit Andersen

Fødselsdag med oprørsstemning hos Cochrane

Nordic Cochrane Center fylder 25 år. Men hvordan holder man fødselsdag, når direktøren er fyret, men nægter at gå, og når centeret måske snart ikke er et Cochrane Center? Peter Gøtzsche fejrede det med at lufte sin nye mission: At få fjernet hele bestyrelsen og direktionen i det internationale Cochrane.

En 25 års fødselsdag burde være noget at fejre. Og Nordic Cochrane Center, der blev født i 1993, havde da også inviteret til et storstilet symposium på Rigshospitalet i dag, 12. oktober, hvor centret har til huse. Det beskedne antal fremmødte på 70-80 mennesker fik dog ikke slået specielt festlige toner an fra dagens begyndelse, da den startede med en lang forsvars- og angrebstale fra centrets direktør, Peter Gøtzsche.

Han er som bekendt blevet erklæret uønsket af det internationale Cochrane som direktør for det Nordic Cochrane Center, men agter ikke at tage konsekvensen. Tværtimod gjorde han det i sin tale til forsamlingen klart, at skytset nu er vendt den anden vej, og han har fået sig en ny mission. Den går ud på at få fjernet hele bestyrelsen og direktionen i det internationale Cochrane, fordi de efter Gøtzsches mening er blevet en del af ’the establishment’, som går mere op i ikke at genere medicinalindustrien end at sikre evidensbaseret medicin. Derfor opfordrede han symposiets tilhørere til at råbe op, hvor de kan, for at ’vi kan komme af med den nuværende ledelse i Cochrane’, som han sagde.

Det har han dog tilsyneladende ikke selv den store tro på vil ske. For samtidig bekendtgjorde han, at han inden længe vil gå til sundhedsministeren herhjemme med et forslag om at lave Nordic Cochrane Center om til et selvstændigt evidensbaseret forskningscenter. På linje angiveligt med både de tyske og franske Cochrane centre, som ifølge Peter Gøtzsche har gjort det samme – i protest mod ledelsen af det internationale Cochrane Center.

Selvom det er uomtvisteligt, at Peter Gøtzsche er færdig i Cochrane-sammenhæng, valgte Rigshospitalets vicedirektør Per Jørgensen alligevel at stille op for det danske Cochrane på 25-års dagen og holde velkomsttalen.

Sundhedspolitisk Tidsskrift fangede ham efter talen, og på spørgsmålet om, hvorvidt hans tilstedeværelse ikke kan blive tolket som en blåstempling af Peter Gøtzsche som direktør for Nordic Cochrane Center, sagde Per Jørgensen:

”Jeg har ikke andet at sige hertil, end at jeg for længe siden sagde ja til at holde velkomsttalen. For jeg synes, at Cochrane er en meget vigtig institution, og at ideen om evidensbaseret medicin er helt rigtig. På Rigshospitalet lægger vi kun hus til Cochrane centret. Vi har hverken ansvar for eller kontrol med, hvad der foregår. Og vi hverken kan eller vil tage del i konflikten. Men at det er en ulykkelig situation, skal der ikke herske tvivl om. Og jeg er bekymret for den skade, som centrets image og brand lider under den.”

Det siges fra det internationale Cochrane, at der bag linjerne arbejdes på at finde en ny direktør for Nordic Cochrane Center til erstatning for Peter Gøtzsche?

”Så ved du mere end mig,” lyder det korte svar fra Per Jørgensen.

 

Det var ikke ligefrem festlige toner, som mødte de relativt få fremmødte. - Foto: Berit Andersen

 

Tags: Peter Gøtzsche, Nordic Cochrane Center, goetzsche, Gøtzsche

Like eller del denne artikel