Cochrane-redaktør: Vi bevæger os i ukendt farvand

Professor Peter Gøtzsche vil drive Nordic Cochrane Centre videre under samme navn, men uden at være en del af det internationale Cochrane-samarbejde, skriver han mandag. Om det er muligt står ikke klart, og sagen er ulykkelig for alle parter, siger koordinerende redaktør for Cochrane-hepatobiliærgruppen, Christian Gluud, der også er forskningsleder i Copenhagen Trial Unit.

Mens det internationale Cochrane angiveligt er i dialog med det danske sundhedsministerium og Rigshospitalet om at finde en afløser for Peter Gøtzsche, arbejder han selv videre ad et parallelspor, hvor han ifølge en meddelelse på hjemmesiden www.deadlymedicines.dk vil trække centeret ud af det internationale cochrane-samarbejde.

Centeret, som Peter Gøtzsche har været med til at etablere i 1993, er finansieret af finansloven med den præmis, at centeret skal levere systematiske oversigter i regi af Cochrane, og hvor vidt Peter Gøtzsche, hvis han stadig er direktør, overhovedet kan trække centeret ud af samarbejdet, står ikke klart. Ifølge sundhedsøkonom Jes Søgaard er det ikke umuligt, men det vil kræve, at partierne bag bevillingen vedtager en ny præmis for centeret, og at den ansvarlige minister redegør for ændringen over for Rigsrevisionen. 

Så langt så godt, men kan de forskellige Cochrane-reviewgrupper fortsætte med at udføre Cochrane-arbejde i regi af et center, der ikke længere er en del af det internationale Cochrane-samarbejde, hvis det skulle komme dertil? Koordinerende redaktør for Cochrane hepatobiliærgruppe Christian Gluud er i tvivl.

”Jeg ved det ikke. Den ballade, vi har fået her, er jo dybt ulykkelig både for Peter Gøtzsche, Nordisk Cochrane Center og resten af Cochrane samarbejdet. Vi bevæger os i ukendt farvand, for der har mig bekendt aldrig tidligere været en person endsige et Cochrane-center, der har trukket sig ud af samarbejdet på denne måde, så jeg ved ikke, hvad der vil ske,” siger Christian Gluud.

Han kan ikke gennemskue, om den internationale bestyrelses beslutning om at ekskludere Peter Gøtzsche er rimelig.

”Jeg ved det ærlig talt ikke. Der ligger 400 siders anklager, hvoraf jeg kun har set en mindre del, men umiddelbart virker det på mig, som om det har været en alt for hård og uretfærdig handling,” siger Christian Gluud. Han finder krisen i det internationale samarbejde ulykkelig.

”Jeg er som alle andre aktive i Cochrane interesseret i, hvem der kommer til at sidde i bestyrelsen, for det betyder noget for hele forløbet, og jeg ser det som dybt problematisk, at fire særdeles fornuftige medlemmer har set sig nødsaget til at trække sig. Jeg ved ikke, i hvilken stand bestyrelsen er i dag, og hvordan den skal komme videre. Der er, så vidt jeg kan se, seks personer tilbage af den oprindelige bestyrelse, og det må jo siges ikke at være optimalt,” siger Christian Gluud.

 

Like eller del denne artikel