"Dommen betyder, at de pårørende til disse patienter ikke kan få forsørgertabserstatning, hvis patientens liv forkortes på grund af en forsinket diagnose. Det er ikke rimeligt," siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Enke taber principiel sag om ret til erstatning

Højesteret afsagde i går dom i en principiel sag, der kan få stor betydning for pårørende til uhelbredeligt syge patienter. Højesteret afviste, at enken til en afdød kræftpatient kunne få forsørgertabserstatning, selv om hendes mands diagnose blev forsinket fire måneder.

"Vi er meget overraskede over dommen og kede af det, fordi vi mener, at den forringer retsstillingen for de pårørende til uhelbredeligt syge patienter. Dommen betyder, at de pårørende til disse patienter ikke kan få forsørgertabserstatning, hvis patientens liv forkortes på grund af en forsinket diagnose. Det er ikke rimeligt," siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

I 2010 døde en yngre familiefar af spiserørs- og mavekræft, og hans kræftdiagnose blev overset og forsinket i fire måneder. Men Højesterets vurdering var, at den forsinkede diagnose ikke var årsag til mandens død, men udelukkende fremskyndte den. Det afgørende for overlevelsen var først og fremmest muligheden for operation og i mindre grad sygdomsstadiet, mente Højesteret på baggrund af Retslægerådets vurdering.

Dermed traf Højesteret en anden afgørelse end den, der blev truffet i maj 2017, da enken fik medhold i Østre Landsret.

Sagen drejer sig om en ung familie med små børn, hvor faderen i 2005 og 2006 var i behandling for testikelkræft. Han gennemgik flere operationer og fik stråler.

I marts 2009 sendte manden en e-mail til hospitalet, hvor han klagede over synkebesvær, men hospitalet reagerede ikke på dette. I juni 2009 henviste egen læge patienten til en kikkertundersøgelse af maven.

Undersøgelsen viste, at patienten havde en kræftknude på overgangen mellem spiserøret og mavesækken (cardiacancer), og en efterfølgende scanning viste, at mavekræften havde spredt sig til både leveren og bughinden. Patienten blev behandlet med kemoterapi, men døde i februar 2010.

I november 2012 anerkendte Patientforsikringen (nu Patienterstatningen), at patientens mavekræft var blevet diagnosticeret med fire måneders forsinkelse, idet hospitalet burde have foretaget en kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk på baggrund af patientens e-mail. Hvis mavekræften var diagnosticeret i marts 2009, ville patientens 5-årige overlevelsesprognose have været 10-15 procent bedre, og derfor tilkendte Patientforsikringen en méngodtgørelse på 10 procent. Godtgørelsen dækkede den psykiske belastning, som bevidstheden om prognoseforringelsen havde medført for patienten. Patientforsikringen afviste dog at give erstatning for selve dødsfaldet.

En beslutning, som altså fik Højesterets opbakning i går.

Kræftens Bekæmpelses direktør Jesper Fisker mener, at politikerne bør se nærmere på lovgivningen.

"De efterladte til en alvorligt syg skal ikke skal have ringere vilkår end andre efterladte. Derfor opfordrer vi politikerne til at sikre, at også de efterladte til uhelbredeligt syge kan få forsørgertabserstatning, når patientens liv afkortes på grund af en forsinket diagnose," siger han til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Tags: Kræft, patienterstatning

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk