Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Anders Beich raser: Ny forskning er ’præfaktuelle’ nyheder

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Anders Beich, raser over dansk forsker, som han til alle lægekolleger giver telefonnummer og mailadresse på. "Han kan så tage en teoretisk diskussion med de patienter, der måtte have brug for det," skriver Beich.

"Forskeres trang til at præsentere registerundersøgelser som ny viden i pressen bekymrer patienterne helt uden grund og fører til grundløse konsultationer hos deres læge," skriver formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Anders Beich på DSAM´s hjemmeside.

Han refererer til det studie, der i går blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine. Forskerne bag studiet er bl.andre danskerne farmaceut ph.d. Anton Pottegård og læge Sidsel Arnspang Pedersen.

Forskningen tyder på, at der er en sammenhæng mellem to mindre hyppige former for modermærkekræft og flere års brug af hydrochlorthiazid (HCT), som er et indholdsstof i medicin mod forhøjet blodtryk, som 250.000 danskere tager. De samme forskere fik i december publiceret forskning, som viste, at længere tids brug af hydrochlorthiazid øger risikoen for at få den særlige kræftform pladecellekræft i huden med op til syv gange. Forskerne har også tidligere vist, at midlet øger risikoen for læbekræft.

Men Anders Beich giver ikke meget for undersøgelsen og skriver, at DSAM anbefaler, at patienterne henvender sig direkte til forskeren bag studiet fremfor at gå til de praktiserende læger, som har travlt nok med andre ting. 

"DSAM foreslår derfor, efter dialog med forskeren Anton Pottegaard, at patienterne, der henvender sig til os, henvises direkte til ham på telefon," skriver Anders Beich og kommer derefter med Pottegårds telefonnumre og mailadresse.

"Han kan så tage en teoretisk diskussion med de patienter, der måtte have brug for det. Der er ikke basis for konkret rådgivning om medicin på individniveau ud fra sådanne studier, og det må vi holde fast i," skriver Beich.

"Studiet er et såkaldt case-kontrolstudie, hvor hypoteser til sygdomsårsager kan findes ved at sammenligne en gruppe af syge personer med en kontrolgruppe af raske. Denne type undersøgelse er meget svag ift. at afsløre årsagssammenhænge. Når nogle forskere går direkte i pressen og har svært ved at skelne resultater fra viden, så ender vi endnu en gang op med ekstra arbejde med rådgivning af skræmte borgere i en hårdt presset sektor. Præfaktuelle nyheder skuffer patienterne, fordi de kommer til os, og vi ikke kan rådgive fornuftigt i forhold til netop deres situation og behandling. Vi spilder alles tid," skriver han.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler læger, at behandlingen med HCT ikke bør stoppes hos velbehandlede patienter, men at der kan være grund til at overveje andre behandlingsmuligheder til nye patienter eller i forbindelse med justering af behandlingen for patienter, som ikke er velbehandlede.

"DSAM mener, at resultaterne ingen relevans har for rådgivning om blodtryksbehandling på individniveau på nuværende tidspunkt. At forskellene i forekomst af modermærkekræft mellem behandlede og ikke-behandlede er meget små. Og at man har forsømt at undersøge mange andre faktorer hos deltagerne, bl.a. den allervigtigste udefrakommende årsag til modermærkekræft – overdreven soldyrkning, solskoldninger og solariebrug," skriver Anders Beich.

Lægemiddelstyrelsen har allerede rejst et advarselsflag hos kollegerne i Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der er ved at undersøge lægemidlet nærmere. Lægemiddelstyrelsen har nu sendt den nye forskning til EU’s bivirkningskomité (PRAC), der vil inddrage det i deres igangværende evaluering af sikkerheden ved hydroclorthiazid. Evalueringen forventes at ligge klar senere i 2018.

"Når resultaterne er blevet vurderet af de europæiske myndigheder, vil vi selvfølgelig se på dem igen og overveje, hvorledes de kan indgå i rådgivningen af patienter i almen praksis," skriver Anders Beich.

Ærgerlig Pottegård

Anton Pottegård er rigtig ærgerlig over reaktionen fra Anders Beich.  

Pottegård og hans kolleger har forud for studiets offentliggørelse kontaktet diverse myndigheder og selskaber, inklusiv Dansk Selskab for Almen Medicin, så der straks kunne være konkrete retningslinjer parat for, hvad lægerne på baggrund af studiet skulle rådgive deres patienter til.

"Såvel kardiologerne, hypertensionsselskabet, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har været ude med klare anbefalinger til, hvad lægerne skal råde deres patienter til på baggrund af de nye studier," siger Anton Pottegård.

At disse anbefalinger underkendes af Anders Beich på vegne af DSAM finder Anton Pottegård både overraskende og ærgerligt.

Allerede i dag er Pottegård på baggrund af Anders Beichs offentliggørelse af hans telefonnumre blevet ringet op af patienter, som har fået numrene af deres læge.

"Jeg har først og fremmest givet en undskyldning for, at de er blevet fanget i det her og derefter henvist dem til myndighedernes anbefaling," siger han.

 

 

 

Læs også:

[cat_name] | tirsdag, 29. maj 2018 16:34

250.000 danskere tager en bestemt medicin mod forhøjet blodtryk, som viser en sammenhæng med modermæ...

 

Del artikler