Aldersfordeling for Covid-19 døde i Danmark og Sverige


Dødstal i Danmark og Sverige nominelt og pr. mio. indbyggere samt forholdsvist pr.mio. indbyggere. Tabellen senest opdateret 17. juni 2020.

Antallet af svenskere under 60 år, der er er døde af/med Covid-19, er forholdsmæssigt meget højere end svenskere over 60 år - hvis man sammenligner dødstallet pr. million indbyggere i Sverige og Danmark.

Dødstallet er i den sammenligning næsten syv gange højere end for danskere under 60 år. Det viser en analyse af danske og svenske dødstal.

Generelt er dødstallet pr mio. indbyggere 4,2 gange højere i Sverige end i Danmark, men den svenske strategi med at holde barer og fitness-centre åbne ser ud til at ramme yngre svenskere markant hårdere.

For mens der i Danmark er registreret 16 døde under 60 år, er der i Sverige registreret intet mindre end 192 døde.

I Danmark svarer de 16 døde til 2,8 pr. mio. indbyggere, mens de 192 dode i Sverige svarer til 19 døde pr. mio. indbyggere.

Hvis man sammenligner dødstallene for de forskellige aldersgrupper i Danmark og Sverige, så tyder det på at svenskere under 60 år er den gruppe, der er hårdest ramt af forskellen på den danske og svenske strategi.

Dødstallet for de 60-69 årige svenskere er således kun 3,1 gange højere pr. mio. end for danskere på samme alder. Altså mindre end halvdelen af de under 60-årige. Det samme gælder for de 70-79 årige, der kun har en 3,3 gange højere dødsrisiko end danskere på samme alder.

I aldersgrupperne over 60 år er der 27. maj 4028 døde i Sverige, mens der er 549 i Danmark. Efter at have taget højde for forskellen i befolkningsstørrelse er der cirka 4,2 gange så stor risiko for at svenskere over 60 år dør sammenlignet med danskeres risiko.

For svenskere under 60 år er dødsriskoen som sagt næsten syv (6,89) gange højere når man sammenligner med danskere.

Blandt de døde under 60 år er 131 svenskere mellem 50 og 59 år. 40 svenskere mellem 40 og 49 år er døde, mens 12 mellem 30 og 39 år er døde og otte mellem 20 og 29 år er døde. Dertil kommer et enkelt barn under 10 år, der er død af/med Covid 19.

Forklaringerne kan være mange, men risikoen for at yngre mennesker pådrager sig Covid-19 i Sverige er formentlig meget større fordi barer, restauranter og fitnesscentre har fået lov til at holde åbent.

Like eller del denne artikel