Corona-krisen: Statistisk perspektiv

Antal døde i Danmark pr. år fordelt på alder. Kilde Danmarks Statistik

I gennemsnit dør 54.000 danskere hvert år svarende til 148 døde dagligt 365 dage om året - eller 4.440 om måneden.

I den første måned efter det første dødsfald med coronavirus (11. marts) er 260 oplyst døde (11. april). Det svarer til små seks procent af det normale månedlige dødstal.

221 af de 260 døde var over 70 år - hvilket svarer til 85 procent.

41.663 af de 53.958, der døde i 2019 var over 70 år - hvilket svarer til 77 procent.

Kilde Danmarks Statistik

COVID-19 er en virus, der rammer luftveje og lunger.

I forvejen dør godt 13.000 mennesker årligt af lunge og luftvejsrelaterede sygdomme.

I gennemsnit dør 1.850 mennesker årligt af lungebetændelse eller influenza. Det svarer til 154 personer månedligt.

Dertil kommer gennemsnitligt 3.700 personer, der dør af bronkitis og astma - hvilket svarer til yderligere 308 månedlige dødsfald.

Dertil menes 4.000 at dø af KOL - rygerlunger årligt - 333 månedligt.

Endeligt dør 3.750 årligt af lungekræft svarende til 312 månedligt.

Ialt dør således godt 13.000 af lunge- og luftvejsrelaterede sygdomme - svarende til godt 1.085 om måneden.

Det vil sige at omkring en fjerdedel af alle danske dødsfald skyldes lunge- og luftvejsrelaterede sygdomme.

Så mange døde fra 11. marts i år og i 2018 og 2019

Like eller del denne artikel