Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Frans Boch Waldorff.

Topforskere får 180 millioner til at undersøge to forskellige måder at håndtere personer med overvægt på

Et intensivt vægttabsprogram, som skal sikre deltagerne et stort og vedvarende vægttab på mindst 20 procent. Og så et program, som ikke nødvendigvis skal få folk til at tabe sig, men fokuserer på livskvalitet.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

{slider title="Sundhedspolitisk Tidsskrift" class="orange"}

{slider title="Propatienter" class="blue"}

{/sliders}

Forskere fra Københavns Universitet, Oxford University, Syddansk Universitet og udvalgte danske kommuner har nu modtaget 180 millioner kroner til forskningsprojektet Lighthouse Consortium on Obesity Management (LightCOM) fra Novo Nordisk Fonden. Forskningsprojektet skal se på forskellige måder at håndtere patienter med overvægt.

Projektets fokus er at udvikle, implementere og evaluere nye behandlingsprogrammer målrettet personer med svær overvægt.

”Projektet er så vigtigt, fordi det tager udgangspunkt i patienten og ikke mindst den daglige situation som borger og almen medicinske læge – altså familielægen – står i. Samtidig ser vi på forskellige måder at håndtere patienter med overvægt. Kun på den måde finder man løsninger, som rammer ønsker fra borgere, og samtidig undersøgt, om disse løsninger faktisk virker,” siger centerleder og professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab Frans Boch Waldorff, som deltager i projektet.

I LightCOM-projektet skal to selvstændige programmer udvikles og afprøves: Et intensivt vægttabsprogram og et vægtneutralt program.

Begge programmer vil gøre brug af digitale løsninger og sundhedsteknologi, og sideløbende med forskningen bliver der i projektet foretaget sundhedsøkonomiske analyser, der undersøger omkostningseffektiviteten ved begge programmer. Derudover undersøger projektet, hvordan en eventuel implementering af programmerne i såvel det danske som det britiske sundhedsvæsen kan foregå bedst muligt.

 

overvægt

Del artikler