Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Det er et fantastisk godt initiativ og et virkelig stærkt hold, der er blevet sat,” siger Jens Meldgaard Bruun.

Fedmeekspert: God mulighed for synergieffekt med nyt Center for Sundt Liv og Trivsel

Ved lanceringen har Center for Sund Vægt og Trivsel ændret navn fra det oprindelige oplæg, så ordet ’sund vægt’ er ændret til ’sundt liv’. Vægt og overvægt er dog stadig i fokus hos det nye center, mener fedmeekspert. Han roser holdet, der er sat til at lede centret, og ser god mulighed for at skabe synergieffekt på folkesundhedsområdet. 

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

{slider title="Sundhedspolitisk Tidsskrift" class="orange"}

{slider title="Propatienter" class="blue"}

{/sliders}

Et nyt Center for Sundt Liv og Trivsel slår dørene op den 1. januar 2023. I spidsen for centret står Morten Grønbæk, der kommer fra stillingen som direktør af Statens Institut for Folkesundhed, samt Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, som bliver formand for bestyrelsen.

Det glæder Jens Meldgaard Bruun, der er klinisk professor ved Steno Diabetes Center og lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt.

”Det er et fantastisk godt initiativ og et virkelig stærkt hold, der er blevet sat. Med Morten Grønbæk som direktør og Søren Brostrøm som formand for bestyrelsen, er folkesundhedskonceptet bundet godt sammen,” siger Jens Meldgaard Bruun. 

Vægten stadig i fokus

Da sundhedsreformen blev fremlagt i marts 2022, foreslog regeringen at etablere et Center for Sund Vægt og Trivsel, der skulle være et specialiseret center for viden og kompetence. Det er det center, som nu ser dagens lys, finansieret af Novo Nordisk Fonden med en milliard kroner over ti år, mens regeringen medfinansierer med en bevilling på ti millioner kroner årligt frem til 2032. 

Fra sundhedsreformen blev vedtaget, og til centret blev lanceret, har centret dog ændret navn. Fra oprindeligt at hedde Center for Sund Vægt og Trivsel, er ordene ’sund vægt’ fjernet og erstattet med ’sundt liv’. Jens Meldgaard Bruun mener dog ikke, at det er problematisk. 

”Jeg bider mærke i, at både Morten Grønbæk og Søren Brostrøm begge taler om vægt i pressemeddelelsen om centret, så jeg tror, det bliver et vigtigt fokus. Navnet Center for Sundt Liv og Trivsel er meget bredt og dækker over mange facetter. Man kan sige, at folkesundhed er meget bredere end svær overvægt, hvilket nu afspejles i navnet,” siger Jens Meldgaard Bruun.  

Synergieffekt

Jens Meldgaard Bruun venter med spænding på at følge centrets tilbliven, hvor der lægges op til en helhedsorienteret tilgang med fokus på generel sundhedsfremme og målrettede indsatser

”Det kan blive et godt supplement til mange forskellige organisationer, partnerskaber og centre, der allerede er. I Nationalt Center for Overvægt har vi stor viden omkring behandling, og vi vil meget gerne samarbejde med det nye center – det kan give god synergieffekt. De ser på forebyggelse af svær overvægt, vi har stor viden om behandling, så jeg ser mange gode muligheder,” siger Jens Meldgaard Bruun. 

Et slagkraftigt center

Det nye Center for Sundt Liv og Trivsel stiftes som en privat forening af Novo Nordisk Fonden og Sundhedsministeriet. Bestyrelsen kommer til at bestå af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Danske Regioner, KL, Novo Nordisk Fonden samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Det, at så mange aktører er repræsenterede, mener Jens Meldgaard Bruun er centrets styrke.

”Jeg hæfter mig ved, at de har fået en dygtig og vidende direktør og en slagkraftig bestyrelse, hvor så godt som alle de bærende institutioner er repræsenterede. De har bagland, hvor de kan hente inspiration og påvirke, så i min optik har de gode muligheder for at få lavet en center med stor impact på lang sigt.” 

 

Relateret artikel

overvægt

Del artikler