Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Brostrøm og Grønbæk kommer i spidsen for nyt center, der skal hjælpe overvægtige børn.

Brostrøm og Grønbæk i spidsen for nyt center, der skal hjælpe overvægtige børn

Regeringen vil sammen med Novo Nordisk Fonden 1. januar 2023 åbne et Center for Sund Vægt og Trivsel. Det skal være et specialiseret videns-og kompetencecenter, som skal bidrage til at fremme sund vægt og trivsel hos børn i Danmark. Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, er valgt som bestyrelsesformand. Morten Grønbæk ansættes som direktør for centeret.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

{slider title="Sundhedspolitisk Tidsskrift" class="orange"}

{slider title="Propatienter" class="blue"}

{/sliders}

Overvægtsindsatsen i regeringens sundhedsreform fra maj 2022 handler primært om to områder. En indsats omhandler primært bevægelse, som er målrettet børn og unge gennem ”Generation Aktiv.” En anden er netop Center for Sund Vægt og Trivsel, som over en ti-årig periode finansieres med en milliard af Novo Nordisk Fonden og 10 statslige millioner årligt.

Center for Sundt Liv og Trivsels primære formål er at skaffe ny evidensbaseret viden om vægtudvikling og trivsel blandt børn. Og den viden skal omsættes til praksis i form af indsatser målrettet børn, deres familier og de fagprofessionelle. Indsatserne skal fremme trivsel, være afstigmatiserende og forebygge en vægtudvikling, som kan have betydning for den enkeltes fysiske og psykiske sundhed.

"Vi skal sikre mere viden om sundhed og trivsel, som er afgørende for det gode børne- og ungdomsliv. Derfor har vi med sundhedsreformen og i samarbejde med Novo Nordisk Fonden afsat finansiering til Center for Sundt Liv og Trivsel. Udpegningen af Søren Brostrøm som formand er udtryk for, at børns sundhed og trivsel har den højeste prioritet for regeringen. Samtidig er det en stor gevinst for centeret, at det er lykkedes at tiltrække en så stærk profil på forebyggelsesområdet som Morten Grønbæk som direktør for centeret. De to vil være garant for høj faglighed og et godt samspil mellem myndighederne, forskningsinstitutioner og centerets arbejde," siger sundhedsminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

Morten Grønbæk kommer fra en stilling som direktør for Statens Institut for Folkesundhed og har stor erfaring med sundhedsforskning og ledelse fra sundhedsvæsenet. Han har også gennem en årrække været formand for Vidensråd for Forebyggelse.

"Hvis vi skal sikre bedre sundhed og trivsel, er det oplagt at starte med vores børn og unge. Et barns tidlige udvikling, sundhed og trivsel har stor betydning for, hvordan barnet klarer sig senere i livet. I centeret vil vi derfor skabe mere viden om, hvilke indsatser der effektivt fremmer såvel sund vægt som trivsel blandt børn og unge," siger Morten Grønbæk.

 

 

 

Fakta om Center for Sundt Liv og Trivsel

Center for Sundt Liv og Trivsel skal gennem tætte partnerskaber iværksætte aktiviteter, der er med til at gavne sundhed og trivsel for børnene, inden for fire nært forbundne indsatsområder:

 • Ny viden: Centeret skal skabe grundlaget for virksomme politikker, indsatser og vidensbaserede forandringer gennem interdisciplinær forskning og udvikling.
 • Implementeringsforskning og forankring: Centeret skal skabe forandringer gennem forankring af virksomme indsatser og forskningsafprøvning af modeller for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.
 • Kompetenceudvikling: Centeret skal skabe og gennemføre uddannelser og kurser, der sikrer udbredelse af evidensbaseret viden og kompetencer til fagprofessionelle og frivillige.
 • Vidensdeling: Centeret skal indsamle og formidle evidensbaseret viden nationalt og internationalt.
Center for Sundt Liv og Trivsel stiftes som en privat forening af Novo Nordisk Fonden og Sundhedsministeriet.

 


Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne er indstillet af Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danske Regioner, KL og Novo Nordisk Fonden. Bestyrelsens sammensætning er:

 • Søren Brostrøm (formand), Sundhedsstyrelsen
 • Annelise Fenger, vicedirektør, Fødevarestyrelsen
 • Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden
 • Bente Merete Stallknecht, dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Camilla Hersom, vicedirektør, Danske Regioner
 • Christian Harsløf, direktør, KL
 • Dorte Bech Vizard, afdelingschef, Sundhedsministeriet

 

Relaterede artikler

overvægt

Del artikler