Sundhedspolitisk Tidsskrift

Regeringen ønsker et styrket privat-offentligt samarbejde om forebyggelse

At forebyggelsen af overvægt i sundhedsreformen hovedsageligt hviler på privat investering, ser regeringen ikke et problem i. Efter positive erfaringer under coronaepidemien med offentlig-privat samarbejde vil regeringen styrke offentlig-privat samarbejde.

Overvægtsindsatsen i regeringens udspil til en sundhedsreform er formuleret indenfor to områder. En indsats omhandler primært bevægelse, som er målrettet børn og unge gennem ”Generation Aktiv.” En anden er Center for Sund Vægt og Trivsel, som over en tiårig periode finansieres med en milliard af Novo Nordisk Fonden og 10 statslige millioner årligt.

Forebyggelsen af overvægt hviler således hovedsageligt på privat investering, og de fagfolk, der beskæftiger sig med området, oplever reformforslagene fra regeringen for løse og lette. Professor på Aarhus Universitet og leder af Nationalt Center for Overvægt Jens Meldgaard Bruun har tidligere i Sundhedspolitisk Tidsskrift kaldt behandlingen af forebyggelse af svær overvægt i reformen for stedmoderlig, mens forskere fra institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i indlæg i Idrætsmonitor giver udtryk for en frygt for, at ”Generation Aktiv” kan blive en syltekrukke.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har derfor bedt sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) om at sætte ord på de tanker, der ligger bag reformforslagene, balancen mellem offentlig og privat finansiering og et eventuelt regeringsønske om generelt at styrke det offentlige-private samarbejde om sundhedspolitik. Sundhedspolitisk Tidsskrift har efter meget lang ventetid i stedet fået nogle svar pr. mail, hvor afsenderen er Sundhedsministeriet, ikke Heunicke selv.

Er det et problem, at en privat aktør som Novo Nordisk Fonden er med i formuleringen af en sundhedsreform - altså inde i det demokratiske maskinrum? 

Sundhedsministeriet: ”Der er ikke er tale om, at fonden er lukket ind i et demokratisk rum. Regeringen ser et stort behov for netop udvikling af viden på dette område. Fonden har ønsket at engagere sig ved at skabe mere viden om problem og løsninger. Det giver mulighed for at skabe udvikling og bedre løsninger, og regeringen har ønsket, at den investering spiller bedst muligt sammen med udviklingen af sundhedsvæsenet. Derfor er vi engageret i et partnerskab, hvor der er afsat finansiering til statens bidrag i sundhedsreformen. Der er mange gode eksempler på, at fonde er med til at fremme udviklingen af den offentlige sektor. F.eks. har Novo Nordisk Fonden støttet Det Nationale Genomcenter, så der kan skabes mulighed for bedre og mere målrettede behandlingstilbud på en lang række sygdomsområder til gavn for den enkelte patient. Det skal dog understreges, at udarbejdelsen af sundhedsfaglige anbefalinger (fx til behandling af overvægt) forbliver en opgave for sundhedsmyndighederne. Der er derfor en klar opgavefordeling, som ikke kompromitterer myndighedsarbejdet.”

Ønsker regeringen at styrke privat/offentlig samarbejde om sundhedspolitik generelt, også i forhold til personalemangel, sygehuse etc.?

”Regeringen ønsker på baggrund af positive erfaringer under COVID-19 at styrke offentlig-privat samarbejde om sundhedsvæsenet, hvorfor både regeringens sundhedsreform samt strategi for life science fremhæver vigtigheden af at understøtte offentlig-privat samarbejde.”

Hvordan sikres vandtætte skotter mellem en privat spiller (som her Novo Nordisk Fonden) og den politiske agenda for forebyggelse og behandling?

”Centeret bliver non-profit og skal ikke kunne associeres med kommercielle interesser. Forebyggelse skal være fokus med henblik på at opbygge viden. Udarbejdelsen af sundhedsfaglige anbefalinger (f.eks. til behandling af overvægt) er og bliver en opgave for sundhedsmyndighederne. Der er derfor en klar opgavefordeling, som ikke kompromitterer myndighedsarbejdet.”

Svær overvægt?

Blandt af de vinkler, regeringens udspil til sundhedsreform ikke tager specifik stilling til, er børns kost, udbud af sunde drikkevarer, kost etc. samt den udvikling, der ses i udviklingen af svær og meget svær overvægt. De nyeste tal viser, at andelen af danskere med svær overvægt og et BMI over 30, steget fra 13,6 til 18,5 procent over 10 år. 53 procent af den danske befolkning lever i dag med overvægt, og næsten hver femte dansker har svær overvægt.

Hvorfor er svær overvægt ikke nævnt i lanceringen af sundhedsreformen? Og hvad med kost og usunde mad- og drikkevarer? Overvejes strukturel forebyggelsestiltag?

”Udspillet ’Gør Danmark sundere’ har til hensigt at sætte ind med en markant og ambitiøs forebyggelsespakke rettet mod børn og unge. I forebyggelsespakken indgår bl.a. et partnerskab for trivsel, bevægelse og sunde fællesskaber under overskriften Generation Aktiv. 

Herudover vil regeringen sammen med Novo Nordisk Fonden etablere et Center for Sund Vægt og Trivsel, som skal være et specialiseret videns-og kompetencecenter inden for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af usund vægt.”

 

Relaterede artikler

Tags: overvægt, sundhedsreform

Like eller del denne artikel