Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fra venstre Pernille Weiss, Liselott Blixt og Anne Møller Ronex. Foto: Maria Simson

EU vil være bedre til at tackle fedmeepidemien - på inspirationsbesøg i Danmark

Den 22. februar var europaparlamentariker Pernille Weiss (Kons.), der er formand for Europa-Parlamentets interessegruppe for svær overvægt, på inspirationsbesøg i Danmark.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Hun mødtes blandt andet med sundhedsfolk, kommunal-, regional- og folketingspolitikere til en konference i Holbæk, hvor der blev sat fokus på behov og mulighed for europæiske og nationale handleplaner, som kan adressere EU´s udfordring med svær overvægt og fedme.

Samtidig med det danske besøg afholdt Pernille Weiss´ kolleger i interessegruppen tilsvarende møder i deres hjemlande, Spanien, Italien, Frankrig og Belgien.

Formålet med besøgene er at styrke et fælles udgangspunkt og de erfaringer, der indsamles, formuleres i et manifest for, hvordan EU skal tackle fedmeudfordringen. Manifestet offentliggøres på World Obesity Day den 4. marts.

Fokus på handleplaner

Grunden til, at det danske besøg var henlagt til Den danske biobank for børn og unge med overvægt i Holbæk, skyldes ønsket om at sætte fedme på dagsordenen som en kronisk sygdom.

”Overlæge Jens Christian Holm har arbejdet med overvægt som en kronisk sygdom i mange år. Han har stor erfaring og gode resultater på et meget komplekst problem,” siger Pernille Weiss.

”Det var et utroligt konstruktivt møde, ikke mindst fordi alle politiske niveauer deltog med blandt andre tidligere sundhedsordfører for DF Liselott Blixt og medlem af sundhedsudvalget i Region Sjælland, Anne Møller Ronex (Rad.),, som begge gav udtryk for, at man i Danmark også gerne vil have en national handleplan, som kan dæmme op for et alvorligt sundhedsproblem, der rammer alle lande i EU.”

Et tungt EU-problem

Ca. 60 procent af alle voksne i EU lever med svær overvægt eller forstadier til det, og i forhold til de andre medlemslande i EU er Danmark ifølge Pernille Weiss en oplagt rollemodel, både fordi problemet er relativt mindre her, og fordi vi i sammenligning med andre lande er langt i tilgangen til forebyggelse og behandling.

”Danmark har et velfungerende sundhedssystem, vi arbejder i højere grad med life-science innovation og kan derfor være et levende laboratorium i forhold til den globale fedmeudvikling og en struktureret indsats, der rent faktisk virker.” siger hun.

”I alle EU- lande er den herskende opfattelse fortsat, at overvægt og fedme er et individuelt problem, som kan løses med kost og motion. Der mangler virkelig viden om fedme som en kronisk sygdom, som ikke kan ses så enkelt, og som har alvorlige konsekvenser både for den enkelte og samfundet. Vi vil gerne øge forståelse for og skabe synlighed om mennesker, der slås med overvægt. Der er et stort behov for at skabe et fælles erfaringsgrundlag og et sprog, der kan italesætte, at overvægt ikke er et personligt valg, men en sygdom, som kan forebygges og skal behandles relevant.”

Kortlægning af overvægtproblem

Som leder af parlamentets fedmegruppe, der blev etableret for et år siden med deltagelse af alle de store politiske grupper i EU-parlamentet, arbejder Pernille Weiss generelt for en styrket dialog om fedme som en anerkendt kronisk sygdom. Hun er netop blevet medlem af STOA (Science and Technology Options Assessment), og et pilotprojekt, der skal belyse sammenhængen mellem svær overvægt og sundhedssystemerne i de forskellige medlemslande, er på vej herfra.

EU-Parlamentet har netop vedtaget en kræftstrategisk handleplan, og under sit besøg i Danmark har Pernille Weiss også haft møder med bl.a.. Kræftens Bekæmpelse.

”Der er også et stort internationalt behov for forskning i konsekvenserne af overvægt,” siger hun.

”Her kan Danmark inspirere med f.eks. de forskningsmæssige muligheder, vi har på grund af helt unikke kohortedata. Datagrundlaget er væsentligt, hvis vi skal finde ud af hvordan vi bryder en uheldig udvikling i svær overvægt og fedme. Og jeg tror på, at udveksling af nationale erfaringer også vil være en øjenåbner for de politikere i EU, som endnu ikke har forståelse for sammenhængen mellem fedme og sygdomme som f.eks. kræft.”

 

overvægt

Like eller del denne artikel