Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fedmeoperationer er en effektiv behandling af ekstrem overvægt og har også gavnlig virkning på livsstilssygdomme som type 2-diabetes. Men både knogle- og muskelvæv bliver svækket.

Knogle- og muskeltab er bagsiden af medaljen ved fedmeoperationer

Fedmeoperationer (bariatrisk kirurgi) er en effektiv behandling af ekstrem overvægt og har også gavnlig virkning på livsstilssygdomme som type 2-diabetes. Men en af de negative effekter er, at både knogle- og muskelvæv bliver svækket, også på lang sigt. Nyere viden viser således, at mennesker, der er fedmeopererede, har øget risiko for senere knoglebrud.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

{slider title="Sundhedspolitisk Tidsskrift" class="orange"}

{slider title="Propatienter" class="blue"}

{/sliders}

Nyt dansk studie vil undersøge, om kendt behandling for osteoporose (knogleskørhed) er svaret på svækkelse af knogle- og muskelvæv efter fedmeoperationer.

”Vi ved, at zoledronsyre, som er behandling ved osteoporose, kan reducere risikoen for knoglebrud med 50 - 75 procent hos disse patienter og vil nu undersøge, om præparatet også kan være med til at forebygge nedbrydningen af knogle- og muskelvæv efter gastric bypass og gastic sleeve operationer,” siger phd-studerende og cand. scient. idræt og sundhed Søren Gam, der er daglig projektleder. 

Om studiet

Studiet ZABAS (Zoledronic Acid for prevention of bone and muscle loss after BAriatric Surgery) gennemføres på Sydvestjysk Sygehus, som står for 270 af de 1.545 (tal fra 2020) årlige fedmeoperationer her i landet.

Studiet gennemføres som et dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg, hvor en forsøgsgruppe på 30 patienter over 35 år, som opfylder kriterierne for fedmekirurgi, behandles med zoledronsyre, mens en tilsvarende gruppe modtager placebo. I skrivende stund er hovedparten af de i alt 60 deltagere indrulleret i studiet og har gennemgået baseline målinger, hvor knogle- og muskelmasse er kortlagt ved hjælp af forskellige skanninger, der er taget blodprøver, og den fysiske funktion og aktivitet er blevet undersøgt.

Ca. tre uger før operation behandles patienterne enten med zoledronsyre eller placebo, og 12 og 24 måneder efter operationen følges der op på interventionen.

Stort behov for forebyggelse

Overvægt er et stigende problem globalt, og på verdensplan gennemføres årligt knapt 200.000 gastric bypass- og ca. 340.000 sleeve-operationer. I behandlingen er der også fokus på operationernes negative effekt på knogler og muskler, og de nationale anbefalinger indebærer, at patienterne livslangt skal indtage kalk og D-vitamin. Men effekten er ikke imponerende.

”Hovedfokus har været på den meget positive effekt, fedmeoperationer har både på vægttab og type-2-diabetes,” siger Søren Gam.

”Men der er ikke anbefalinger om DEXA-skanninger for screening for kogleskørhed, og blodprøver umiddelbart efter operation kan sagtens ligge inden for normalområdet. Mange mennesker med overvægt har umiddelbart større knoglemasse, inden de taber sig, simpelthen som et resultat af mange år med svær overvægt. Supplerer man DEXA-skanningerne med mere avanceret CT-skanninger, ser man desuden, at knoglens kvalitet og mikroarkitektur er svækket, og studier viser, at denne svækkelse fortsætter, også efter at vægten er blevet stabil. Norske data viser således, at en fjerdedel af patienter over 50 år har osteoporose og større hyppighed af fraktioner end baggrundsbefolkningen.” 

En billig og let administrerbar behandling

Undersøgelser viser, at selv ikke intensiv træning er tilstrækkeligt til at forebygge tabet af knogle-og muskelmasse.

”Funktionsmæssigt kan man kompensere ved at træne intensivt, men tab af muskelvæv kan ikke forhindres,” siger Søren Gam.

”Derfor vil det være et stort skridt at kunne tilbyde yderligere behandling, som kan være med til at forebygge tab af såvel knogle- som muskelvæv.”

Studiet er det første af sin slags, og hvis det viser, sig at zoledronsyre har effekt, er det en både tilgængelig, let og billig behandling.

”Præparatet er ikke længere patenteret, en årlig behandling koster 130 kroner, og virkningen holder i op til tre år,” siger Søren Gam.

”Som det er tilfældet ved osteoporose behandling skal man efter nogle år holde pause med zoledronsyre, fordi langvarig behandling over mange år er forbundet med øget risiko for sjældne bivirkninger som kæbenekrose eller såkaldt atypiske femurfrakturer. Desuden er samspillet mellem metabolisme og nedbrydelse af knogle og muskelvæv kompliceret. Men præparatet har været brugt i 20 år, og både virkning og bivirkninger er velkendte. Hvis det har en gavnlig effekt efter fedmeoperationer, betyder det desuden, at man kan imødekomme traditionelle problemerne med compliance, og patienterne kan med denne behandling, der maksimalt skal gennemføres en gang om året, leve normale liv og samtidig få en gavnlig effekt,” siger han.

overvægt

Del artikler