Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Forsøger man at undgå hedeture og andre gener ved overgangsalderen med hormonterapi - selv kortvarigt - kan det øge risikoen for demens, viser et nyt studie, hvor Nelsan Pourhad er førsteforfatter.

Hormoner i overgangsalderen kan øge risikoen for at blive dement

Selv et kortvarigt forbrug af systemisk hormonterapi i starten af overgangsalderen kan øge risikoen for at udvikle demens med cirka 20 procent, viser dansk registerstudie.

Danske forskere har med et nyt studie prikket til en årelang diskussion om, hvorvidt systemisk hormonterapi til behandling af gener i overgangsalderen kan være årsag til udvikling af demens.

Studiet, der for nylig er publiceret i BMJ, er et samarbejde mellem forskere fra Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Nordsjællands Hospital. Forskerne har ved hjælp af de danske registre identificeret alle danske kvinder, der i år 2000 var mellem 50 og 60 år – og ikke havde en forhistorie med demens eller andre sygdomme, der kunne være en kontraindikation for at blive behandlet med hormonterapi. Dernæst har de undersøgt, om kvinderne i perioden 2000-2018 udviklede demens samt om de havde modtaget behandling med hormonterapi i overgangsalderen. 

Resultater har betydning for klinisk praksis

Resultaterne viste en tydelig sammenhæng mellem hormonterapi med østrogen/gestagen og forskellige demensformer: Generelt havde kvinderne, som havde fået hormonterapi for symptomer i overgangsalderen, 24 procent øget risiko for at udvikle demens i forhold til de kvinder, der ikke havde fået behandlingen. Hvis kvinderne kun havde fået behandlingen i op til et år, var der stadig en forhøjet risiko på 21 procent. Og mere end 12 års forbrug af hormonterapi øgede risikoen med helt op til 74 procent. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

”Det nye ved vores studie er, at vi kan vise en sammenhæng mellem hormonterapi og demens, selv når kvinderne kun fik hormonterapi i kort tid i starten af overgangsalderen,” siger Nelsan Pourhadi, der er førsteforfatter på studiet og til daglig reservelæge i neurologi på Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet. 

”Det har betydning for den kliniske praksis, for i dag anbefaler de kliniske retningslinjer for behandling af hormonterapi primært at behandle kvinder tæt på tidspunktet for begyndelsen af overgangsalderen – og så kortvarigt som muligt.”

I forvejen er vinduet for, hvornår man anbefaler hormonterapi i overgangsalderen blevet indskrænket betragteligt efter, at et stort og skelsættende studie i 2002 fra Women’s Health Initiative i USA kunne dokumentere, at kvinder i systemisk østrogen/gestagen-behandling havde en øget risiko for brystkræft og hjerte-kar-sygdomme. Denne risiko sås især ved et langvarigt forbrug hos ældre kvinder og har betydet, at man i dag kun anbefaler hormonterapi i en kort periode omkring begyndelsen af overgangsalderen. 

Årsagssammenhæng er ikke klarlagt

Da det danske studie er et registerstudie, kan man ikke være sikker på, om det virkelig er hormonterapi, der er skyld i den øgede risiko for demens. 

”I teorien kunne der godt være noget specielt ved den gruppe kvinder, der tager hormonterapi, som øger deres risiko for at blive demente,” siger Nelsan Pourhadi.

”Vores studie kan heller ikke vise, hvad der sker i hjernen hos de kvinder, der tager hormonterapi. Men fra et tidligere studie ved vi, at hjernen kan skrumpe hos kvinder behandlet med hormonterapi. Og skrumpning af hjernen ses også ofte ved demenssygdom”.

Han mener, at det nu er vigtigt, at andre forskerne reproducerer deres resultater for at blive klogere på den præcise sammenhæng. 

Førende gynækolog tror på sammenhæng

Ellen Løkkegaard, der er overlæge og professor på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, tror dog, at der må være en årsagssammenhæng mellem hormoner og demens. 

”Efterhånden har flere studier vist en sammenhæng mellem hormonterapi og demens – også danske tvillingestudier. I WHIMS-studiet har de lavet MR-skanninger af kvinder med symptomer på overgangsalderen, der fik henholdsvis hormonterapi eller ingen behandling. Det viste et signifikant substanstab i hjernen hos de kvinder, der havde anvendt hormonterapi, og det er et ret stærkt resultat, fordi man kan se ændringer i hjernen,” siger Ellen Løkkegaard, der har været med til at udarbejde de danske retningslinjer for hormonterapi i overgangsalderen.

Da det er i forvejen er veldokumenteret, at hormonterapi i overgangsalderen øger risikoen for at få brystkræft og hjerte-kar-sygdomme, mener Ellen Løkkegaard, at det nye danske forskningsresultat understreger, at systemisk hormonterapi til kvinder i overgangsalderen skal ordineres med varsomhed.

”Vi har ikke evidens nok til at sige, om hormonterapi er et sikkert valg, for vi ved ikke nok om, hvorvidt vi gør folk syge. Man kan vælge at behandle med hormonterapi, når symptomerne i overgangsalderen er så invaliderende, at fordelene er større end de langsigtede konsekvenser. Men det vil kun være aktuelt for en håndplukket gruppe af kvinder,” siger Ellen Løkkegaard. 

 

Relateret artikel

 

Del artikler