Sundhedspolitisk Tidsskrift

”De praktiserende læger kender ofte deres patienter rigtig godt – især patienter med flere kroniske sygdomme såsom KOL og astma. Så jeg kunne godt tænke mig, at de praktiserende læger tager et EKG, når de undrer sig over, at en patient har det meget dårligere, end de plejer at have det – eller hvis deres symptomer ikke føles, som de vanligt gør," siger Barbara Bonnesen Bertelsen.

KOL og astma øger risiko for hjerte-kar-sygdom

Mennesker med KOL har øget risiko for at få en hjertesygdom, men nu viser dansk forskning, at KOL-patienter, der også lider af astma, har en endnu højere risiko for at få et alvorligt hjertetilfælde, der resulterer i indlæggelse, operation og/eller død.

20 procent. Så meget øges risikoen for at få et svært hjertetilfælde, når en patient med KOL har astma som komorbiditet (anden sygdom).

”Vores forskning viser, at der er en alvorlig øget risiko for at få akut hjertesygdom, hvis man har astma og KOL. 20 procent er meget for en patientgruppe, som i forvejen er i høj risiko for hjertesygdom. I vores studie var der statistisk signifikant højere risiko for akut hjertesygdom, og herunder også for alvorlig akut hjertesygdom med indlæggelse, stentning/bypass og mortalitet for patienter med KOL, der også har astma i forhold til patienter med KOL, som ikke har astma,” fortæller første reservelæge Barbara Bonnesen Bertelsen, der er speciallæge i lungemedicin og forsker i Lungemedicinsk Forskningsenhed, Herlev og Gentofte Hospital og COP:TRIN.

Barbara Bonnesen Bertelsen er hovedforsker bag et studie, som ser på netop risikoen for hjertelidelser, hvis man både har astma og KOL.  

Ikke tidligere påvist

Tidligere forskning i astma har vist, at kronisk inflammation kan føre til en øget risiko for hjerte-kar-lidelser, og da astma er en sygdom, der kan forårsage betændelse i kroppen, kan det muligvis øge risikoen for hjerteproblemer. Forsøg har vist, at noget medicin (Canakinumab og Colchicin) kan mindske risikoen for hjertesygdom, der skyldes blodpropper, og dette tyder på, at betændelse i kroppen spiller en rolle i udviklingen af denne type hjertesygdom.

”Det virker plausibelt, at astma i sig selv øger systemisk inflammation og kan forårsage en stigning i risikoen for kardiovaskulære hændelser. Den nuværende viden om hjerte-kar-sygdomme hos patienter med KOL og astma er sparsom, idet kun få studier har undersøgt kardiovaskulær komorbiditet hos patienter med KOL og astma,” fortæller Barbara Bonnesen Bertelsen.

Hun peger samtidigt på, at imens tidligere forskning har peget i retning af en potentiel øget risiko for hjerte-kar-sygdomme hos patienter med astma, var en del af de tidligere studier baseret på små populationer med betydeligt tab ved opfølgning, utilstrækkelig kontrol og sammenligningsgrupper.

KOL med og uden astma

I det studie, som Barbara Bonnesen Bertelsen står bag, har man inkluderet 52.386 patienter med KOL, hvoraf 34,7 procent havde eksisterende hjerte-kar-sygdom ved studiestart, mens 20,1 procent havde astma ud over deres KOL. 

”Både blandt patienter med og uden hjertesygdom ved baseline var der en statistisk signifikant øget risiko for akut hjertesygdom. Den øgede risiko blev både fundet, når vi sammenlignede med specifikt matchede kontroller baseret på samme alder, køn, rygestatus, BMI, MRC og FEV1%, og den var der også i analyserne på hele patientgruppen,” forklarer Barbara Bonnesen Bertelsen og fortsætter:

”Vi lavede sensitivitetsanalyser og testede vores resultat på flere måder for at sikre, at vores resultat er robust. Og det er det. Der er altså 20 procent øget risiko, både hos patienter kendt med hjertesygdom og hjerteraske patienter både for at få alvorlig og for enhver akut hjertesygdom, hvis man har astma oveni sin KOL. Så i forhold til hjertet er det ikke godt at have astma, når man også har en KOL-diagnose.”

Opfordring til EKG

Barbara Bonnesen Bertelsen understreger, at forskningsresultaterne gerne måtte få praktiserende læger til at tænke hjertesygdom og EKG med i deres overvejelser, når de ser patienter med KOL og astma.

”Jeg indrømmer gerne, at det er et svært område, vi taler om. For både blandt patienter med KOL og blandt patienter med astma ser man symptomer, der kan være et udtryk for hjertesygdom. Herudover er især astma en meget fluktuerende sygdom karakteriseret ved pludselig åndenød og centrale bryst­smerter, som også kan være underliggende akut hjertesygdom. Derfor er det enormt vigtigt at undersøge, om det bare er astmaen, som generer, eller om der er noget andet og mere på spil hos patienter med både KOL og astma,” siger Barbara Bonnesen Bertelsen og peger på, at en del af problematikkerne nemt kan afklares med et EKG, gerne i egen praksis, så det er nemt og bekvemt for patienterne at få afklaret årsagen til deres symptomer.

”De praktiserende læger kender ofte deres patienter rigtig godt – især patienter med flere kroniske sygdomme såsom KOL og astma. Så jeg kunne godt tænke mig, at de praktiserende læger tager et EKG, når de undrer sig over, at en patient har det meget dårligere, end de plejer at have det – eller hvis deres symptomer ikke føles, som de vanligt gør.”

Tungen lige i munden

Især blandt kvinder kan det være svært at finde de patienter med KOL og astma, som også har hjertesygdom.

”Særligt kvinder kan få akut hjertesygdom med meget ukarakteristiske symptomer såsom uspecifik åndenød eller ubehag. Så hvis en kvindelig patient har KOL og astma, og hun får nye eller anderledes symptomer, må man som praktiserende læge holde tungen meget lige i munden og overveje alle differentialdiagnoser, og om det her mon kunne være akut hjertesygdom,” siger Bertelsen og fortsætter:

”Selv ved mindre alvorlige tilfælde af akut hjertesygdom, er det vigtigt at de opdages, så patienterne fremadrettet får den nødvendige, profylaktiske behandling for at beskytte dem mod flere tilfælde af akut hjertesygdom, når de oveni har lungesygdom, så de er ekstra sårbare. Derfor er det virkelig vigtigt at holde øje med dyspnø (åndenød, red.) og ubehag i brystsymptomerne blandt KOL-patienter, der også har astma.”

KOL-patienter, astma

Like eller del denne artikel