Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Styrelsen for Patientsikkerhed har gransket Alles Lægehus: Her er den foreløbige dom

Rapporterne fra en række omfattende tilsynsbesøg i udvalgte Alles Lægehus-klinikker er netop blevet offentliggjort. Fælles for de fem klinikker er, at Styrelsen for Patientsikkerhed fandt klinikkerne ”sundhedsfagligt velorganiserede” og bedømte dem til scoren 1 (’mindre problemer’). 

Dermed har Styrelsen for Patientsikkerhed tildelt de kontroversielle klinikker den mest gængse score og vurderet patientsikkerheden på samme niveau med størstedelen (omkring 80 procent) af andre lægeklinikker.

“Vi har endnu ikke afsluttet tilsynet med Alles Lægehus og er fortsat i gang med at undersøge specifikke bekymringer fremført af blandt andet læger på Aalborg Universitetshospital, Thisted. Vi kan derfor ikke afvise, at der kommer yderligere tilsyn med klinikker, der drives af Alles Lægehus,” siger enhedschef, overlæge Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Sådan konkluderer STPS om fem undersøgte Alles Lægehus-klinikker

Aalborg: “Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med et velfungerende internt samarbejde.”

Brovst: “Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med et velfungerende internt samarbejde.” 

Frederikshavn: “Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret.”

Vordingborg: “Behandlingsstedet fremstod velorganiseret med gode samarbejdsrelationer.”

Hundested: “Behandlingsstedet fremstod velorganiseret med gode samarbejdsrelationer og fokus på patientsikkerhed.”

Hun henviser til, at 14 læger på Aalborg Universitetshospital Thisted er kommet med en skarp kritik af patientsikkerheden i Alles Lægehus. Ifølge dem er der eksempler på, at patienter tilknyttet Alles Lægehus ikke er blevet udredt for blandt andet kræft.

Charlotte Hjort fortsætter:   

“På tilsynene med de fem klinikker har vi haft fokus på blandt andet informeret samtykke, journalføring og instrukser. Nogle steder så vi, at der var uoverensstemmelse mellem det, der stod i instrukserne, og den sagsgang, man i praksis fulgte. Der var også nogle steder mangler i indikationer og behandlingsplaner. Vores tilsyn er et øjebliksbillede, hvor vi foretager stikprøvekontroller, derfor kan der være forhold, som tidligere har været problematiske, men som er blevet rettet op forud for vores tilsyn,” siger Charlotte Hjort.  

Hos Alles Lægehus glæder man sig over rapporterne. 

 ”Vi er stolte af den faglighed, der hver dag leveres i de klinikker, vi samarbejder med. Derfor er vi også meget positive over, at vi nu har en række rapporter, som på baggrund af nogle særdeles grundige undersøgelser også vurderer, at de har set nogle fagligt velorganiserede klinikker på deres besøg,” lyder det i en udtalelse fra Alles Lægehus.  

Rapporterne er lavet på baggrund af, at Region Nordjylland efter en række DR-TV-programmer om Alles Lægehus i marts måned indgav en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Bekymringshenvendelsen gik på en række forhold som overfakturering. Eksempelvis kan en lægeklinik ifølge DR fakturere 233,41 kroner for en såkaldt psykometrisk test, der tester for blandt andet depression, og dem havde Alles Lægehus-klinikken i Aalborg udført 569 procent flere af end den gennemsnitlige klinik i Nordjylland. Hos samme lægeklinik havde man også indberettet mere end 1.500 procent flere knoglebrud end gennemsnittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed udvalgte som følge af bekymringshenvendelsen selv fem klinikker, som de i løbet af foråret har gennemført dybdegående tilsynsbesøg i. Heraf var der tre klinikker i Region Nordjylland (i Aalborg, Brovst og Frederikshavn), en klinik i Region Sjælland (i Vordingborg) og en klinik i Region Hovedstaden (i Hundested). 

Region Nordjylland politianmeldte ved samme lejlighed også en række klinikker for, hvad de kaldte “begrundet mistanke om fejlagtige registreringer”, 

Tilsynsbesøg er et værktøj til at vurdere patientsikkerheden, som Styrelsen for Patientsikkerhed kan benytte både til et såkaldt reaktionært besøg eller til stikprøvebaserede planlagte besøg. De fem Alles Lægehus-klinikker har været igennem et omfattende reaktionært besøg, hvor patientsikkerheden er blevet undersøgt til bunds på 23 forskellige målepunkter. Undersøgelsen af patientsikkerheden var baseret på interviews samt journal- og instruksgennemgange.

Kun mindre problemer fundet

Scoren 1, som dækker over "mindre problemer", er én ud af fire scores, som Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) kan tildele en klinik efter et tilsynsbesøg. Scoren 0 betyder “ingen problemer” og scoren 3 betyder “kritiske problemer”. I forbindelse med scoren 1 anmoder styrelsen nogle gange om en handleplan, men det har ifølge Alles Lægehus ikke været tilfældet i forbindelse med de aktuelle besøg.

”Rapporterne er tilgængelige for vores patienter, og vi vil arbejde for, at disse rapporter kan være med til at understrege, at patienter tilknyttet Alles Lægehus kan være helt trygge ved, at de får en faglig god behandling,” lyder det fra Alles Lægehus.  

Tilsynsbesøgene gik særligt i dybden med Alles Lægehus-klinikkernes behandling af KOL- og diabetespatienter. Alles Lægehus oplyser, at Styrelsen for Patientsikkerhed i samtlige rapporter konkluderede, at behandling foregår i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og forsvarligt, hvad patientsikkerheden angår, herunder at der er gennemført korrekt årskontrol, og at der foretages viderehenvisning i relevante tilfælde.

De 14 hospitalslæger fra Aalborg Universitetshospital Thisted har ellers i deres fælles bekymringsbrev til Region Nordjylland skrevet, at de har set adskillige eksempler på patienter fra Alles Lægehus-klinikker, der ikke har modtaget regelmæssige kontrolundersøgelser. Eller henvist i tide.

Region Nordjyllands praksischef Carsten Haugaard Kvist har endnu ikke ønsket at kommentere på rapporterne, men henviser til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

 

Relaterede artikler

Del artikler