Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Ny vicedirektør i Sundhedsstyrelsen

15. august tiltræder Nanna Skovgaard stillingen som vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Dermed er direktionen fuldtallig. Lige nu består den af direktør Jonas Egebart og vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen.

Nanna Skovgaard får en central rolle i Sundhedsstyrelsen, hvor hun skal bidrage til at løfte vigtige kerneopgaver ind i en ny sundhedsfremtid, hvor der skal findes nye måder for samarbejde, udvikling og prioritering og i højere grad gøres brug af digitale muligheder.

Nanna Skovgaard kommer senest fra en stilling i KL som kontorchef i KL’s Center for Sundhed og Ældre. Hun har mere end 15 års erfaring som leder på tværs af det kommunale, regionale og statslige niveau. Tidligere har hun arbejdet som henholdsvis enhedschef i Region Hovedstaden og kontorchef i det, der dengang hed Sundheds- og Ældreministeriet, hvor hun blandt andet har haft ansvar for kvalitetsfondsinvesteringer, digital sundhed, data og cybersikkerhed.

”Vi ser ind i en fremtid, hvor store udfordringer på sundheds- og ældreområdet skal løses. På psykiatriområdet er det op mod hver tredje dansker, der i løbet af livet får en psykisk lidelse, hvorfor der mere end nogensinde er brug for et markant løft af området. Det er et arbejde, der kræver, at vi i Sundhedsstyrelsen opprioriterer vores implementeringskraft på 10-årsplanen for psykiatrien. Nanna har den bedst mulige baggrund, er analytisk stærk, har en konstruktiv tilgang og et solidt drive til at indfri det store potentiale, der ligger på tværs af kommuner, regioner og stat. Jeg er sikker på, at hun kommer til at gøre en stor forskel for Sundhedsstyrelsen og ikke mindst for vores ambitioner om at gøre en forskel for borgere og patienter. Vi ser frem til at få en med hendes profil med på holdet, og jeg glæder mig til at byde Nanna velkommen,” siger Jonas Egebart, direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Nanna Skovgaard siger, at hun håber, at hun kan bidrage til, at Sundhedsstyrelsen lykkes med at levere på sin rolle og sine opgaver nu og til fremtidens sundhedsvæsen.

"Det gælder ikke mindst arbejdet med 10-årsplanen for psykiatrien, omstillingen af sundhedsvæsenet, med stærkere sammenhæng og samarbejde langs de samlede patient- og borgerforløb, differentierede indsatser og mere behandling hjemme," siger hun.

Nanna Skovgaard er 51 år og er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2000.

Del artikler