Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Danske Regioner: Genindlæggelser kan forebygges med bedre kommunale sengepladser

Forholdene skal forbedres for de mange tusinde patienter, som ligger i kommunale sygesenge uden for hospitalerne. Det vil kunne forebygge genindlæggelse og dermed aflaste sygehusene, mener Danske Regioner.

De danske kommuner råder over cirka 3.800 akutte og midlertidige sengepladser, som typisk er optaget af ældre, der bliver udskrevet fra hospitalerne, men ikke kan klare sig i eget hjem eller på plejehjem. Men de nuværende forhold er langt fra optimale og bør forbedres, lyder det fra Danske Regioner i forbindelse med udspillet om det nære sundhedsvæsen – ’I en nær fremtid’.

”Vi skal sørge for bedre forhold. Vi skylder borgerne kvalitet, frit valg og retfærdighed,” siger formand for Danske Regioners udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt, i en pressemeddelelse.

Danske Regioner mener blandt andet, at borgerne selv skal kunne vælge, hvor I landet de vil have en sengeplads, så de har mulighed for at komme tættere på familien. Derudover skal antallet af pladser tilpasses behovet for at undgå ventetid. I dag afhænger ventetiden nemlig i høj grad af, hvor man bor, og det er ifølge Danske Regioner en medvirkende årsag til, at der hver dag i gennemsnit ligger 100 patienter i en hospitalsseng og venter på at komme videre.

Kan aflaste hospitalerne

I dag er kun cirka fem procent af sengepladserne akutpladser, der hører under sundhedsloven. De resterende 95 procent hører under serviceloven og er dermed ikke omfattet af Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav. Danske Regioner mener, at alle kommunale sengepladser skal omfattes af sundhedslovens regler.

”Det betyder blandt andet, at det sundhedsfaglige niveau sikres ved, at vi tilknytter faste læger i modsætning til i dag, hvor kravet kun gælder et fåtal af pladserne,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Han pointerer, at bedre forhold for sengepladser uden for hospitalerne vil kunne forebygge genindlæggelser og aflaste hospitalerne, hvilket er vigtigt i en tid med rekrutteringsudfordringer på hospitalerne og et stigende antal behandlingskrævende ældre.

 

Relateret artikel om kommunale sengepladser:

 

Se videoen fra debatwebinar: 
”Sådan aflaster vi hospitalerne og gavner patienterne”


For at gøre sundhedsvæsenet mere robust er der brug for at flytte flere kronisk syge patienter ud af hospitalerne til det nære sundhedsvæsen eller ud i patientens eget hjem.

Webinaret fokuserer konstruktivt på aflastning af hospitalerne gennem en række eksempler på hjemmebehandling fra leukæmi, immundefektsygdom, migræne og forebyggelse gennem vaccination. Der præsenteres perspektiver på, hvordan lægemidler kan bidrage til at frigøre kapacitet, og på baggrund af præsentationerne er der politisk debat om, hvordan udflytning af patientgrupper kan indgå i en konkret reform af sundhedsvæsenet.

Blandt oplægsholdere og debattører er blandt andre professor Jens Lundgren, formand for Medicinrådet Jørgen Schøller Kristensen samt tre regionsrådspolitikere.

 

Se videoen her 

Videoen er en del af et annoncefinansieret, journalistisk projekt

sådan-aflaster-vi-hospitalerne

Del artikler