Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Klagenævn frifinder region for milliardindkøb af kviktests uden udbud

Kviktests for i alt to milliarder skattekroner blev i 2021 købt uden udbud. Det skete ved, at Region Midtjylland, der agerede indkøbscentral for stat, regioner og kommuner, henviste til en undtagelsesregel i udbudsloven. Og det var helt efter bogen, finder klagenævn nu.

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 10. april 2024 anerkendt, at Region Midtjylland var berettiget til at gennemføre indkøbene i 2021 uden udbud som led i sundhedsmyndighedernes forebyggende tiltag under COVID-19 pandemien i Danmark. Kviktestene blev brugt på blandt andet skoler, uddannelser, hospitaler og i ældreplejen.

Sagen har været indbragt af Brancheforeningen DiaLab.

Region Midtjylland annullerede flere gange kæmpe udbud på selvtests og valgte i stedet at købe direkte fra udvalgte leverandører, hvilket medførte betydelige merudgifter for staten.

I januar 2022 sagde Kim Bidsted fra In Vitro, som afgav tilbud flere gange, til Politiken: 

"Nu, hvor priserne er kommet frem, kan vi se, at vi kunne have leveret til cirka det halve, men vi er aldrig blevet kontaktet. Det er jo helt vildt, at staten dermed har brugt 1 milliard mere end nødvendigt – jeg er helt i chok, faktisk. Det er helt, helt galt, hvad der er foregået, og der bør komme en eller anden form for undersøgelse af forløbet".

Men Klagenævnet anerkender altså nu, at udviklingen i COVID-19-krisen affødte akutte behov for selv-tests, og at regionens indkøbte i ”strengt nødvendigt omfang” på et internationalt marked med massivt pres på levering af hurtigtests af høj kvalitet.

"Kendelsen er en vigtig anerkendelse af vores bestræbelser på at sikre effektive og ansvarlige indkøb. Også under ekstraordinære omstændigheder som en pandemi, hvor vi var tvunget til at træffe hurtige beslutninger for at beskytte borgere, medarbejdere og hele sundhedsvæsenet. Jeg er meget tilfreds med, at Klagenævnet for Udbud anerkender, at vi har handlet ansvarligt og indenfor rammerne af de gældende udbudsregler," siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Region Midtjylland har under sagen været repræsenteret af advokatfirmaet Poul Schmith.

"Der har været tale om en kompleks og omfattende sag uden danske fortilfælde," siger Jens Bødtcher-Hansen, Managing Partner i advokatfirmaet Poul Schmith.

"Kendelsen er principiel, og vi glæder os over, at den vurdering, Klagenævnet for Udbud har foretaget, er sket på baggrund af de faktiske og usædvanlige omstændigheder, der gjorde sig gældende, og ikke på baggrund af en efterrationalisering, nu hvor pandemien er under kontrol. Kendelsen bidrager med afgørende fortolkningsbidrag for lignende fremtidige situationer," siger Jens Bødtcher-Hansen.

 

Relaterede artikler

corona

Del artikler