Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Baggrunden for, at der er givet tilsagn i 12 af 17 revurderinger skyldes, at ansøgningerne er blevet suppleret med væsentlige oplysninger," skriver Peder Fabricius.

Det kan betale sig at lade sager om ikke-anbefalet medicin gå om: De fleste får ja i anden omgang

Et nej er ikke altid et endegyldigt nej. Oplysninger fra regionerne viser, at størstedelen af de sager om ikke-anbefalet medicin, som bliver revurderet i den regionale lægemiddelkomité, efter at de i første omgang har fået afslag, ender med at få tilsagn. 

I perioden 2022 til 2023 bad 17 ansøgere i Region Sjælland om en revurdering af en sag om ibrugtagning af medicin, der ikke er anbefalet af Medicinrådet. Sagerne havde i første omgang fået afslag i den regionale lægemiddelkomité. 12 ud af de 17 ansøgere fik efter en revurdering tilsagn til deres ansøgning. Det oplyser Region Sjælland.

Det 7. princip

Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små
patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.

Kilde: Princippapir om prioritering for sygehuslægemidler, Sundheds- og Ældreministeriet, 31. marts 2016

Peder Fabricius, formand for den regionale lægemiddelkomité i Region Sjælland og vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, mener ikke, at der er noget odiøst i statistikken.

”Baggrunden for, at der er givet tilsagn i 12 af 17 revurderinger skyldes, at ansøgningerne er blevet suppleret med væsentlige oplysninger, som ikke fremgik initialt. Det har givet anledning til mere udførlige krav til de oplysninger, som en ansøgning skal indeholde for at blive vurderet,” skriver han i en mail.

Han understreger ydermere, at der i behandlingen af ansøgninger om ibrugtagning af medicin, som ikke er anbefalet af Medicinrådet, altid foretages en grundig faglig vurdering.

Afslag på aktindsigt

Region Sjælland oplyser, at de nye oplysninger, som ansøgningerne er blevet suppleret med, eksempelvis er undersøgelsessvar, som ikke forelå på ansøgningstidspunktet. På baggrund af disse nye oplysninger har Task Force under Den Regionale Lægemiddelkomité revurderet sagerne.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har søgt aktindsigt i de 17 ankesager – inklusiv de 12 sager, hvor Task Force efter en revurdering af sagen endte med at give tilsagn til den behandling, der blev søgt om – for herved at få indsigt i, hvilke nye oplysninger, der førte til en omgørelse af sagen.

Region Sjælland afviste aktindsigtsbegæringen med den begrundelse, at ”brevveksling mellem læger ansat i Region Sjælland og Den Regionale Lægemiddelkomite er at betragte som udveksling af dokumenter indenfor den samme myndighed (intern afgivelse) i forhold til den regionale enhedsforvaltning(…).I forhold til intern kommunikation i Region Sjælland skal regionen oplyse, at intern korrespondance og kommunikation er undtaget aktindsigt,” lyder det.

En generel tendens

Region Sjælland er ikke den eneste region, hvor revurderingssagerne ofte fører til en omgørelse af sagerne om ibrugtagning af ikke-anbefalet medicin. Det gør sig faktisk gældende i de fleste regioner.

I Region Midtjylland har ansøgere mulighed for at genansøge, hvis der kommer ny relevant dokumentation i en patientsag. Regionens sekretariat har på opfordring fra Sundhedspolitisk Tidsskrift foretaget en gennemgang, der viser, at man i regionen har haft i omegnen af ti genansøgninger siden 2022. Heraf er seks genansøgninger blevet mødt med et ja, mens de resterende fire genansøgninger ikke gav anledning til en omgørelse af den oprindelige beslutning.

I Region Syddanmark kan vurderinger fra Det Regionale Lægemiddelråd ankes til koncerndirektionen. Siden 2020 har man registreret fire ankesager. Heraf har anken i to tilfælde ført til, at den oprindelige beslutning blev omstødt. ”Dette skal ses i forhold til, at Det Regionale Lægemiddelråd i denne periode har behandlet cirka 260 sager,” skriver regionen.

Ukendt antal

I Region Hovedstaden opgøres antallet af revurderinger ikke, og regionen kan således ikke svare på, i hvor mange tilfælde en revurdering af en sag har ført til en anbefaling. Regionen oplyser dog, at anmodninger om revurderinger ikke forekommer ofte. ”Revurderinger har i nogle tilfælde resulteret i en anden anbefaling end den oprindelige,” skriver Region Hovedstaden.

Det samme er tilfældet i Region Nordjylland. Her oplyser regionen, at disse tal ikke kan trækkes. 

 

Se eller gense debatwebinar:

’Det syvende princip – fungerer det i praksis?

Sundhedspolitisk Tidsskrift ønsker med dette debatwebinar at drøfte og belyse løsninger, som i praksis skal komme tættere på at efterleve de tanker, der ligger bag indførelsen af det 7. princip og samtidig pege på, hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden. I debatwebinaret deltager sundhedsfaglige eksperter og en række øvrige vigtige aktører, som kommer med deres perspektiver på og input til konstruktive løsninger på dilemmaer.

Se debatwebinaret del 2 her

Se debatwebinaret del 1 her

syvendeprincip

Del artikler