Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kræftens Bekæmpelse: Ny sundhedspakke giver håb til patienter

Kræftplan V, flere penge til kræftområdet, tilskud til behandling af tandskader efter kræft og et pilotprojekt om screening for lungekræft. Det er blandt initiativerne i regeringens sundhedspakke, som får stor ros af Kræftens Bekæmpelse.

Hos Kræftens Bekæmpelse vækker det begejstring, at statsminister Mette Frederiksen, formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde i dag på et pressemøde har præsenteret regeringens nye sundhedspakke.

Pakken indeholder en ny kræftplan, der ifølge regeringen bliver den største hidtil. Og, på den korte bane, en akut styrkelse af kapaciteten på kræftområdet, bedre rådgivning af kræftpatienter samt øget overvågning af kræftbehandlingstider. Initiativerne ledsages af økonomisk million-indsprøjtning allerede fra i år og 2024 samt yderligere midler med den nye kræftplan V.

"Vi glæder os over, at regeringen kommer med en række ambitiøse initiativer til at rette op på kræftområdet. Det er nødvendigt. Kræftområdet er under stigende pres, hvilket den seneste tids medieomtaler da også har vist," siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Jesper Fisker understreger, at Kræftens Bekæmpelse meget gerne bidrager til drøftelserne om det nærmere indhold i en kommende Kræftplan V og de andre kræftelementer i sundhedspakken.

Kræftplan V bør ifølge foreningen indeholde elementer fra den genopretningsplan på kræftområdet, som Sophie Løhde har sat i gang som følge af kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital. Og den bør indeholde initiativer, der kan sikre ensartede og ordentlige rammer for kræftpatienter før og efter kræftbehandlingen på sygehuset.

"Den seneste kræftplan, kræftplan IV, blev fremlagt af den daværende regering i sensommeren 2016. Det er på tide, at det næste spadestik bliver taget. Patienterne skal have gode vilkår, når de er indlagt. Men der skal også være bedre rammer for alt det uden for sygehuset. Både det, som foregår hos praktiserende læge før sygehuset, og det, der sker bagefter i kommunerne i form af hjælp til bl.a. senfølger," siger Jesper Fisker.

 

 

Fakta: De tidligere kræftplaner

Kræftplan IV

Kræftplan IV, som også kaldes Patienternes Kræftplan, er fra 2016. Den bygger videre på de tidligere kræftplaner, og ambitionen bag kræftplan IV er at styrke forebyggelsen, så færre skal opleve at få en kræftsygdom, at forbedre udredning og behandling, så flere overlever kræft, at alle skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt, og at de blev inddraget undervejs.

Kræftplan III

Kræftplan III fra 2010 havde fokus på at forbedre og udbygge de dele af patientforløbet, der ligger før og efter udredning og behandling i sygehusregi, herunder tidlig opsporing, rehabilitering og palliation. Desuden blev pakkeforløbene for kræft revideret, ligesom man supplerede pakkeforløbene med sygdomsspecifikke opfølgningsprogrammer med beskrivelser af rammerne for opfølgning af kræftpatienter.

Kræftplan II

Kræftplan II fra 2005 havde fokus på bedre sammenhæng i og organisering af patientforløbet, hvilket resulterede i den senere udarbejdelse af pakkeforløb for kræft. Derudover var der fokus på tobaksforebyggelse og styrkelse af kræftkirurgien. I 2007 fulgte Sundhedsstyrelsens opfølgning på Kræftplan II i form af en faglig gennemgang, som bl.a. pegede på behov for en forstærket indsats inden for pakkeforløb, kræftkirurgi, kliniske retningslinjer, monitorering, sammenhæng i patientforløb og tobaksforebyggelse.

Kræftplan I

Kræftplan I fra 2000 havde især fokus på afdækning af epidemiologien af kræftsygdomme i Danmark, sammenlignet med de øvrige nordiske lande, samt forøgelse af kapaciteten i forhold til både stråle, medicinsk og kirurgisk behandling.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

 

Andre artikler om tirsdagens sundhedspakke:

Del artikler