Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Regionsrådsformand Bo Libergren.

Region Syd styrker psykiatrien med millioner

En række initiativer skal løfte indsatsen for psykisk syge i det sydlige Danmark. Samtidig sættes der gang i en tidlig indsats mod mistrivsel blandt børn og unge.

Regionsrådet i Region Syddanmark har på sit møde 18. december besluttet at give psykiatrien en tidlig julegave. I alt penge til seks initiativer, som skal sikre, at psykiatrien i regionen kommer til at stå stærkere på kortere og på længere sigt.

”Kombinationen af større efterspørgsel efter behandling og udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personalet udfordrer psykiatrien i disse år. Derfor er jeg glad for, at vi nu står med en række håndgribelige tiltag, som forhåbentlig kommer til at skabe forbedringer for patienterne i form af kortere ventelister og bedre rammer for behandlingen,” siger regionsrådsformand Bo Libergren i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

Seks initiativer

De seks initiativer er en del af Psykiatrisygehusets konsolideringsplan i regionen og består af følgende indsatser:

 • Rekruttering af udenlandske læger
  Der gives midler til rekruttering af ti udenlandske læger over de kommende to år.

 • Virtuel lægeklinik
  Der ansættes læger svarende til to fuldtidsstillinger, som udelukkende skal arbejde virtuelt.

 • Permanentgørelse af styrkelse af akutmodtagelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense
  Akutmodtagelse af patienter fra de sydfynske kommuner er i en periode sket på psykiatrisk modtagelse i Odense. Denne løsning gøres permanent.

 • Afbødningspulje
  I enkelte situationer kan det være nødvendigt at bruge vagter af hensyn til både patienter og personalets sikkerhed. Der afsættes midler til finansiering af disse ekstraordinære situationer, og samtidig undersøger sygehuset mulighederne for at etablere et internt vagtværn.

 • Central visitation
  En central visitationsenhed skal understøtte, at kapaciteten og medarbejderressourcerne udnyttes på den bedst mulige måde.

 • Styrkelse af den retspsykiatriske distriktspsykiatri
  Der er en stor vækst i antallet af retspsykiatriske patienter. Ud over udvidelse af antal retspsykiatriske senge vil den retspsykiatriske distriktspsykiatri også blive styrket for i endnu højere grad at forebygge indlæggelser og understøtte, at patienterne hurtigere kan udskrives til stabile rammer.

Til finansiering af konsolideringsplanen tilføres 15,5 mio. kr. i 2024 og 2025, 13,3 mio. kr. i 2026 og 10,5 mio. kr. i 2027 og følgende år, og til initiativerne i børne- og ungdomspsykiatrien bliver der tilført 1,5 mio. kr. fra 2024 og følgende år.

Tidlig indsats for børn og unge

Foruden økonomisk opbakning til de seks initiativer afsætter regionsrådet også penge til en indsats i regi af børne- og ungdomspsykiatrien, som skal skabe bedre rammer for børn og unge, der venter på udredning eller behandling.

Et af de initiativer, som skal være med til at skabe bedre rammer for børn og unge, som venter på udredning eller behandling i psykiatrisygehuset, er en indsats målrettet dem, som har det største behov. De vil blive kontaktet af mobilteams i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på rådgivning og støtte i ventetiden.

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark Mette Bossen Linnet forklarer:

”Selvom der bliver arbejdet hårdt på mange fronter for at reducere ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien, så er der stadig unge patienter, som venter for længe, og som er meget påvirkede af ventetiden. Der findes desværre ikke en lynkur, som kan nedbringe ventetiderne, men vi er lydhøre over for problematikken, og jeg håber, at de kommende initiativer kan være med til at lette ventetiden for de ventende børn og unge.”

Del artikler