Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Forbruget skal markant ned, og langt færre personer skal fremover sættes i behandling med en GLP-1-RA. Det betyder også, at mange af de personer, som i årenes løb er sat i behandling med en GLP-1-RA, bør omlægges til billigere alternativer," siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Simon Tarp.

Sundhedsstyrelsen vil have omlagt tusindvis af diabetespatienters medicin

For mange danskere med type 2-diabetes får vægtreducerende medicin af typen GLP-1-receptor agonister (GLP-1-RA) fremfor andre, billigere alternativer, vurderer Sundhedsstyrelsen. Det koster samfundet millioner i form af dyre tilskud, og der bør ske en ændring nu, opfordrer styrelsen, som vil have manges behandling omlagt til billigere alternativer.

Mere end halvdelen af alle personer med type 2-diabetes, som modtager tilskud til behandling med en GLP-1-RA har ikke afprøvet en anden medicinsk behandling mod diabetes forinden, skriver Sundhedsstyrelsens enhed Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i en nyhed på styrelsens hjemmeside.

”Vi kan se, at hver fjerde (svarer til cirka 6.000 personer, red.), der startede i behandling med en GLP-1 receptor agonist med tilskud i 2022, hverken har prøvet metformin eller andre former for diabetesmedicin. GLP-1 receptor agonisten bliver altså brugt som det første diabetes lægemiddel. Derudover kan vi se, at mere end halvdelen aldrig har prøvet anden diabetesmedicin end metformin. Det tyder samlet set på, at for mange får en GLP-1 receptor agonist som deres første diabetes lægemiddel, og at mange ikke har forsøgt billigere og ligeværdige alternativer, inden behandlingen med GLP-1 receptor agonisten sættes i gang,” siger chefkonsulent i enhed for Evidensbaseret medicin, Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen i nyheden.

Udgifterne vokser

Sidste år var det offentlige tilskud til GLP-1 receptor agonister på omkring 750 millioner, hvilket er en stigning på 29 procent sammenlignet med 2021, skriver styrelsen.

De seneste nationale anbefalinger fra Medicinrådet angiver, at SGLT-2-hæmmere er klinisk ligeværdige med GLP-1 receptor agonister til patienter med erkendt eller meget høj risiko for hjerte-kar-sygdom. 

Da GLP-1-RA’ere er mere end dobbelt så dyre, er det rationelt at afprøve en SGLT-2 hæmmer først, mener Sundhedsstyrelsen. SGLT-2-hæmmere er klinisk set det bedste valg ved erkendt nyresygdom eller hjerteinsufficiens. Samtidig svær overvægt er heller ikke grund til at foretrække en GLP-1 receptor agonist, skriver styrelsen. 

”Forbruget skal derfor markant ned, og langt færre personer skal fremover sættes i behandling med en GLP-1-RA. Det betyder også, at mange af de personer, som i årenes løb er sat i behandling med en GLP-1-RA, bør omlægges til billigere alternativer. Som læge skal man have fokus på at få omlagt uhensigtsmæssig diabetesbehandling til mere rationelle alternativer. Det er særligt vigtigt, at der kommer fokus på, at GLP-1-RA’ere hverken er første eller andet valg til behandling af diabetes, fordi eksempelvis SGLT-2-hæmmerne er mindst lige så effektive for langt de fleste patienter, men koster under det halve,” udtaler Simon Tarp. Del artikler