Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Smerter i lænderyg koster 7,1 miliarder kroner i ekstraudgifter i sundhedsvæsenet om året til blandt andet behandling, pleje og medicin – og derudover 21 milliarder kroner i produktionstab.

Depression og rygsmerter koster Danmark svimlende millardbeløb

Angst, depression og smerter i nakke og lænd er ikke kun dybt belastende for de mennesker, det går ud over. Det koster også det danske samfund svimlende milliardbeløb, viser to nye rapporter fra Sundhedsstyrelsen om sygdomsbyrden i Danmark.

Af rapporterne fremgår blandt andet, at depression koster 9,7 miliarder kroner i ekstraudgifter i sundhedsvæsenet om året til blandt andet indlæggelser på hospitalet, medicin og besøg hos psykiatere og praktiserende læger – og derudover 25 milliarder kroner i produktionstab. Depression fører nemlig til 3 milioner ekstra sygedage om året, førtidspensionering for mange og kan give tidlig død. 

Og eksempelvis smerter i lænderyg koster 7,1 miliarder kroner i ekstraudgifter i sundhedsvæsenet om året til blandt andet behandling, pleje og medicin – og derudover 21 milliarder kroner i produktionstab. Smerter i lænderyg fører nemlig til langvarigt sygefravær og 4.200 ekstra nytilkendte førtidspensioner årligt.

Til sammenligning var de samlede udgifter til hospitaler 117 mia.kr. i 2021.

De to nye rapporter fra Sundhedsstyrelsen om sygdomsbyrden i Danmark fokuserer på 9 udvalgte risikofaktorer og 15 udvalgte sygdomme og bruger data fra 2017-18 fra danske registre og fra befolkningsundersøgelsen 'Den Nationale Sundhedsprofil'. Rapporterne er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

”Vi kan bruge rapporterne til at pege på, hvilke sundhedsområder der har størst potentiale for forbedring af både folkesundhed og samfundsøkonomi. Det er særligt vigtigt i den nuværende situation med et presset sundhedsvæsen og mangel på personale. Hvis vi kan forebygge bare en del af sygdomsbyrden, kan vi jo frigøre ressourcer til andre trængte områder,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Mange dør af rygning

Rapporterne viser blandt andet, at antallet af dødsfald fra rygning er på et langt større niveau end tidligere set, blandt andet fordi de generationer, hvor der har været mange rygere, nu har nået en alder, hvor deres rygevaner viser sig i form af sygdomme og tidlig død.

"Hvis vi virkelig vil gøre noget for forebygge sygdom, tidlig død og pres på sundhedsvæsnet, så skal vi sætte ind overfor rygning. Men også mental sundhed, alkohol, fysisk inaktivitet og svær overvægt er væsentlige risikofaktorer, som vi bør gøre mere ved i Danmark,” siger Søren Brostrøm.

Rapporterne viser også, at der er stor social ulighed for næsten alle de udvalgte sygdomme i undersøgelsen, både i forhold til risikoen for at blive syg og for konsekvenserne ved sygdom.    

”Den sociale ulighed i sundhed er fortsat en udfordring, vi ikke har fået løst i Danmark. Forekomsten af alle undersøgte sygdomme, på nær brystkræft, er størst blandt mennesker med kort uddannelse, og den samme sociale ulighed ses, i forhold til hvem der dør af sygdom og må forlade arbejdsmarkedet,” siger Søren Brostrøm. 

Del artikler