Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

HPV-vaccination har givet flokbeskyttelse af unge mænd

Flere typer af virusset HPV er udryddet blandt unge mænd i Danmark. Det viser et nyt studie, som er ledet af professor på Rigshospitalet og forskningsgruppeleder ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Susanne Krüger Kjær.

I studiet, som er publiceret i The Journal of Infectious Diseases, har forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning undersøgt, hvor hyppig infektion med HPV er hos unge mænd i Danmark cirka 10 år efter, at HPV-vaccination af piger blev en del af børnevaccinationsprogrammet. Undersøgelsespopulationen var yngre mænd, der deltog i informationsdage vedrørende militærtjeneste. Størstedelen af ​​deltagerne (94 procent) var 18-20 år, og det gennemsnitlige antal sexpartnere, de havde haft, var fire.

På tilfældige dage i 2019 og 2020 blev i alt 280 mænd inkluderet. Forskerne indsamlede spørgeskemadata vedrørende risikofaktorer for HPV-infektion og en penispodning til HPV-testning. I alt var 130 mænd (46,4 procent) HPV-positive. Den hyppigste type var HPV-51, som blev påvist hos 11,1 procent. Der blev ikke påvist infektioner med hverken HPV-type 6, 11, 16, 18, 31 eller 45. HPV-16 og -18 er de typer, som er årsag til flest HPV-relaterede kræfttilfælde.

Høj grad af flokbeskyttelse

Forskerne sammenlignede resultaterne fra deres undersøgelse med en tidligere undersøgelse af unge mænd fra 2006-2007. De fandt ud af, at der var en højere risiko for at få en farlig type HPV-infektion i 2019-2020 sammenlignet med 2006-2007. Til gengæld var risikoen for at få de HPV-typer, som HPV-vaccinen beskytter imod, lavere i 2019-2020.

Samlet set viser studiet, at HPV-vaccinen, som blev indført som del af børnevaccinationsprogrammet til piger i 2009, i høj grad har beskyttet unge mænd mod de HPV-typer, der indgår i de godkendte vacciner.

”Det er første gang, vi har vist dette blandt danske mænd. Det er en virkelig god nyhed, som fortæller os, at vi er på rette vej med at få bragt mængden af virus ned og dermed forebygge hundredvis af kræfttilfælde,” siger professor Susanne Krüger Kjær på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Studiets resultater taler ikke imod kønsneutral vaccination, understreger forskerne bag studiet. HPV-prævalensen er nemlig stadig høj, selvom den stort set består af mindre kræftfremkaldende HPV-typer. Forskerne understreger vigtigheden af holde fast i vaccinationsindsatsen for at få bragt HPV-virusbyrden i samfundet ned. På den måde kan vi undgå mange tilfælde af kræft, og redde hundredvis af liv, fastslår de.

Del artikler